Villa Ten Berg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Affligem
Deelgemeente Hekelgem
Straat Brusselbaan
Locatie Brusselbaan 5, Affligem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris Vlaams-Brabant 2019 (06-06-2018 - 31-03-2019).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine villa in eenvoudige art deco opgetrokken in 1930 door Hypolitte De Cort, onderwijzer te Kraainem. Het ontwerp van zijn woonst is gebaseerd op een villa die hij in Kraainem had gezien. Een schets hiervan werd de basis voor het ontwerp voor deze woonst. Villa Ten Berg ligt op het uiteinde van de bebouwde zone langs de Brusselbaan op de grens tussen Affligem en Aalst. De bebouwing maakt hier plaats voor een landschappelijke zone met akkers, weiland en bos. De villa wordt omsloten door een verharde kiezelzone met daarrond een gazon omsloten door een groene afsluiting gevormd door hagen, heesters en bomen.

Villa Ten Berg werd opgetrokken in een eenvoudige art-decostijl, gekenmerkt door het bakstenen parement met gecementeerde wit geschilderde banden, verzorgd schrijnwerk en de speelse afwisseling in de vormgeving van de muuropeningen. Gemansardeerd, pannen schilddak, doorbroken door een geknikte puntgevel en daarnaast een dakvenster. Overdekt portaal met deuropening gevat tussen vensters. Tegen de puntgevel en de rechterzijgevel een gecementeerde driezijdige erker. In de top van de puntgevel een drielicht met daarboven het opschrift "Ten Berg" en gevelsteen met jaartal 1930.

Vervangen grijskleurig schrijnwerk, vormgegeven naar het authentieke model met roedeverdeling in de bovenlichten.

Aan de achtergevel een later toegevoegde aanbouw.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Affligem, afdeling (Hekelgem), 1930/4.
  • Mondelinge informatie verkregen van de familie De Cort (december 2018).

Bron: -

Auteurs: D'hoker, Thomas

Datum tekst: 2019

Relaties

maakt deel uit van Hekelgem

Hekelgem (Affligem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.