erfgoedobject

Gemeentehuis Teralfene en gemeenteschool

bouwkundig element
ID: 306904   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306904

Beschrijving

Het gemeentehuis met gemeenteschool van Teralfene werd kadastraal opgetekend in 1865. Het vertoont een nagenoeg identiek uitzicht als dat van Mollem, Bekkerzeel en Kobbegem .

In 1913 wordt er een uitbreiding van het schoolgebouw geregistreerd, een rechthoekig blok aan de achterzijde van het perceel. In 1940 krijgt dit onderdeel een aanbouw aan de voorzijde. Het gemeentehuis is vandaag eigendom van het OCMW en is ingericht voor de opvang van vluchtelingen.

Beschrijving

Aan de straatzijde bevindt zich het gemeentehuis op rechthoekig grondplan met aan de achterzijde het haaks aansluitende schoolgebouw. De poort links naast de ingang gaf toegang tot de gemeenteschool. De rechtse toegang leidde naar het kolenhok voor de verwarming van het gemeentehuis. Toegang via een centrale gang met links het bureau van de gemeentesecretaris en rechts het loket bevolking. Boven rechts de raadzaal en links het kantoor van de gewestelijke ontvanger.

Grotendeels gecementeerd, bakstenen breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak. Beschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand, voorzien van rondbogige benedenvensters en getoogde bovenvensters, alle op lekdrempels van blauwe hardsteen onder omlopende hardstenen waterlijst met gestrekte uiteinden; gewijzigd schrijnwerk. Rondboogdeur in omlijsting van blauwe hardsteen onder gelijkaardige waterlijst. Omlopende houten kroonlijst.

Haaks aansluitende klassenvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. Eveneens gecementeerde lijstgevel met eenvoudige, rondbogige muuropeningen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Affligem, afdeling III (Teralfene), 1865/4, 1895/6, 1905/10, 1913/12, 1931/21, 1940/16, 1944/7, 1946/14, 1951/60, 1963/15, 1965/16, 1977/24, 1973/24, 1981/50.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Leggers Affligem afdeling III (Teralfene), artikels 175, 191, 1307, 2120, 2121, 2141.
  • T’KINT T. 2011: Het verdwenen Affligem, de oudste foto’s van Hekelgem, Essene, Teralfene en de abdij van Affligem, Aalst, 106-107.

Bron     : -
Auteurs :  D'hoker, Thomas, Kennes, Hilde
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentehuis Teralfene en gemeenteschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306904 (Geraadpleegd op 10-07-2020)