erfgoedobject

Modernistische melkerij

bouwkundig element
ID: 306923   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306923

Beschrijving

Modernistische melkerij ontworpen door architect Leo Dierickx uit Leuven op 29/08/1941, goedgekeurd door de deputatie 20/10/1942. Op het kadaster geregistreerd in 1943 in eigendom van “Maatschappij Zuivelfabriek Soetemans-Freys”. In 1950 wordt de melkerij volgens het kadaster verkocht en in 1951 komt ze in handen van suikerfabriek Grand Pont.

Ontwerp in modernistische fabrieksbouw in pakketbootstijl. Een achttal volumes onder platte bedaking zijn gecombineerd tot een complex op een grosso modo rechthoekige plattegrond, met smalle uitbouw ten westen.

Op de noordelijke hoek bevindt zich het administratief gedeelte in wat “de brug” wordt genoemd. Hier bevonden zich de burelen en het labo. De fabriek zelf bevindt zich in het oostelijke “lagere schip”. Het geheel is opgebouwd in rood metselwerk in noords verband. De plint is uitgewerkt in donkerdere steen. Alle lijstgevels zijn afgezoomd door een gecementeerde lijst en afgedekt door keramische boordpannen.

Het administratieve hoekgebouw telt twee bouwlagen en drie op twee traveeën onder plat dak. Het vormt het uithangbord van de melkerij, en kreeg de meest uitgewerkte modernistische vormgeving van het complex, gemarkeerd door een ver boven het dak uitspringende schoorsteen tegen de noordoostelijke zijgevel. Het gebouw is gekenmerkt door horizontale vensterregisters onder betonnen lateien en met metalen schrijnwerk, een balkon met afgeronde hoek op de bovenverdieping, buisleuningen voor de bovenvensters en een portaal ingewerkt in de uitgespaarde hoek. Het brede lage overhoekse venster in de oostgevel is licht geprononceerd en is gevat in een betonnen uitspringend kader dat aan de westzijde een afgeronde vorm heeft. Het groene stalen schrijnwerk loopt breder uit naar boven toe. Op de verdieping is er een hoger, smaller overhoeks venster, vooraf gegaan door een balkon met afgeronde hoek en buisbalustrade van drie metalen buizen.

De uitsprong aan de noordwestzijde bevat het inkomportaal dat bereikt wordt via zeven trappen. In het overdekte portaal zijn er twee toegangen. De twee originele deuren bleven bewaard. Op de verdieping bevindt zich een hoog smal venster met een borstwering van twee metalen buizen. Het venster aan de rechterzijde bovenaan heeft een uitkragende borstwering.

Het administratieve gebouw wordt omringd door lagere fabrieksgebouwen, één of twee bouwlagen tellend onder plat dak, en uitgewerkt in een vereenvoudigde modernistische stijl. Tegen beide zijgevels van het hoekgebouw, een langwerpige vleugel; erachter een aantal gebouwen die bij elkaar aansluiten op een rechthoekige plattegrond.

De vleugel met loskade aan de noordoostzijde heeft zes traveeën met een verhoogde gelijkvloerse verdieping (loskade) en zes gevelhoge rechthoekige, beglaasde poorten met betonnen lateien en  hierboven verluchtingsgaten. Ze worden in twee gesneden door een lange luifel over de gehele gevelbreedte die de loskade overdekt die diende om de melkproducten over te laden zowel voor vertrek als ontvangst (de kaai). Tussen de muuropeningen is er een hardstenen plint. Onder de verhoogde vloer is er een plint in baksteen met talrijke keldergaten met traliewerk.

De oostelijke vleugel bestaat uit twee bij elkaar aansluitende volumes met twee bouwlagen en drie plus drie traveeën; in elke travee eenvoudige rechthoekige vensters onder rechte lateien.

Het uitzicht van de achterliggende vleugels is onbekend.

Het originele schrijnwerk bleef bewaard: dit is groen geschilderd stalen schrijnwerk met rechthoekige roedeverdelingen voor de brede en hoge vensters. Ook de typisch modernistische buisleuningen zijn groen.

  • Bouwarchief Hoegaarden, ongenummerd, inplantingsplan 29/08/1941.
  • Bouwarchief Hoegaarden, ongenummerd, bouwplannen 15/01/1942, goedgekeurd door de deputatie 20/10/1942.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Leggers Hoegaarden, Afdeling I (Hoegaarden), artikel 5956, 6265 en 3157.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Hoegaarden, Afdeling I (Hoegaarden), 1943/26.

Auteurs :  Van de Sijpe, Tom
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Modernistische melkerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306923 (Geraadpleegd op 11-07-2020)