erfgoedobject

Villa Ons Hoekje

bouwkundig element
ID
306948
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306948

Beschrijving

Villa Ons Hoekje is een vrijstaande burgerwoning in tuin, van het bouwjaar 1932, opgetrokken in opdracht van het echtpaar Anselmus Marcel Bas en Maria Geysenberghs.

Historiek

Het perceel waarop het burgerhuis staat, was tot de constructie in 1932 onbebouwd. Volgens 18de-eeuwse cartografische bronnen was het terrein grasland en later loofbos (Ferrariskaart, 1771-1778), langsheen de huidige Tiensestraat. Net ten zuiden van de locatie van het burgerhuis karteert de Ferrariskaart een zogenaamde ‘staande wip’. De Atlas der Buurtwegen (circa 1840) toont eenzelfde onbebouwde situatie als het primitief kadasterplan (1830-1834) met toevoeging van ‘Sentier n°70’, de huidige Hoekstraat (Rijksarchief België, 1830). De Poppkaart (1842-1879) toont dezelfde toestand als het primitief kadasterplan en de Atlas der Buurtwegen, een onbebouwd terrein tussen een hoeve en de Diestersche Baen dat beschreven staat als ‘Weide’, in eigendom van ‘Cortenaeken, de kerk’ (Popp, 1842).

Villa ons Hoekje werd in 1932 opgetrokken door het echtpaar Anselmus Marcel Bas en Maria Geysenberghs en bestond uit een vrijstaande woning op rechthoekige plattegrond met aanbouw in de noordwestelijke hoek en vrijstaande rechthoekige bijbouw ten westen van de woning (garage).

Beschrijving

Vrijstaande burgerwoning gelegen in een tuin. De voortuin is omheind door een lage muur uit dezelfde baksteen als de woning en gaat L-vormig rondom de woning. Van het zuidwesten tot het noordoosten van de tuin staan de volgende beplanting: een kronkelwilg (Salix babylonica 'Tortuosa'), een appelboom (Malus domestica Borkh.), een lage struik goudenregen (Laburnum anagyroides), een lage struik hulst (Ilex aquifolium) en een soort magnolia of beverboom (geslacht Magnoliaceae).

De woning met invloeden uit de art deco, bestaat uit twee traveeën en evenveel bouwlagen onder een leien schilddak met de nok  loodrecht op de straat. De naam van de woning, ‘Villa Ons Hoekje’, is aangegeven in de voorgevel boven de ingangsportiek.

Rode baksteenbouw op gecementeerde plint, gemarkeerd door brede, gewitte sierlijsten.

De brede venstertravee links wordt geaccentueerd door een puntgevel, de smallere deurtravee rechts is torenvormig uitgewerkt onder een spits tentdak. In de venstertravee zit op de gelijkvloerse verdieping een driezijdige erker met plat dak dat een balkon vormt voor de hogere bouwlaag. Het balkon heeft een bakstenen balusterafsluiting in contrast tot de witte, van schijnvoegen voorziene bepleistering van de erker. Op de verdieping zit een rondboogvormig drielicht met cementen ontlastingsboog. Het venster in de top heeft een onconventionele zeshoekige vorm. In de deurtravee is de rondbogige voordeur bereikbaar via een toegangsportiek met rondbogige openingen. Boven de portiek prijkt een rechthoekige plaat met de huisnaam met daarboven twee smalle, gekoppelde rondboogvensters.

De zijgevel links (zuidgevel) is blind met eenvoudige schoorsteenaanzetten. De noordelijke zijgevel van de woning, die beperkt zichtbaar is vanaf de straatkant, bestaat uit vier traveeën.

In de achtergevel is de eerste travee blind door de bestaande aanbouw. De aanbouw aan de eerste travee bestaat uit twee bouwlagen. Aan de westgevel van de aanbouw werd recentelijk een eenlagige aanbouw gerealiseerd die een connectie maakt met de authentieke, voorheen vrijstaande, garage, en dient als keukenruimte.

  • Gemeentearchief Kortenaken, Bouwaanvragen ruimtelijke ordening, dossier 2007/00019
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Primitief kadaster Kortenaken, afdeling Kortenaken, Sectie C, 1830-1834.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Kortenaken, afdeling Kortenaken, Sectie C, 1933/19, 1941/11, 1967/21, 1976/20.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique de Cortenaeken, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, SintMande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • DIRIX E. & GOVAERTS S. 2018: Terreinbezoek Villa Hoekske (Kortenaken) (terreinbezoek op 12 december 2018).

Auteurs :  Cornelissen, Tom, Dirix, Evelien, Goovaerts, Sebastiaan
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa Ons Hoekje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306948 (Geraadpleegd op 26-01-2021)