Holle weg Schepstraat

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Landen
Deelgemeente Rumsdorp
Straat Schepstraat
Locatie Schepstraat (Landen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Ad hoc-beschermingen 2018 (beschermingen: 01-01-2018 - 31-12-2018).
  • Ad hoc-beschermingen 2019 (beschermingen: 01-01-2019 - 31-12-2019).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Schepstraat loopt van in het centrum van Rumsdorp tussen uitgestrekte akkers naar de Tiensestraat. De aanzet van de weg is gekasseid en gaat dan over in een onverharde weg met groene bermen aan weerskanten. Bij Rumsdorp snijdt de weg zich stevig in het landschap in en krijgt een hol karakter. De holle weg wordt al aangeduid op de kaart van Deventer uit 1550 als deel van een kruispunt van drie wegen. De weg vormde een parallelweg met de hoofdweg tussen Rumsdorp en Landen. Een derde voetweg leidde naar het zuidwesten. Op de Villaretkaart staat een wegkapel waar de holle weg aansloot op de oude steenweg Tienen-Luik.

In de 19de eeuw geraakt de voetweg in onbruik en verliest ook de holle weg, de Scheper Straat, aan belang maar blijft bestaan. Rond de eeuwwisseling was de Schepstraat nog steeds de enige deftige toegangsweg naar Rumsdorp waar ze eindigde aan de hoeve Blavier. In de loop van de 20ste eeuw wordt de Rumsdorpstraat de hoofdverbindingsweg tussen Rumsdorp en Landen. Vandaag zijn bij het kruispunt van de drie oorspronkelijke wegen, naast de Schepstraat, de overige twee wegen nog deels overgeleverd als losweg.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • COSMANS M. 1995: Het wegennet en de straten vroeger en nu te Landen, Ons Landens Erfdeel 18, 47, 60-62.
  • VAN DEVENTER J. 1884-1924: Atlas des villes de la Belgique au XVIe siècle. Plans. Folio, Brussel.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2019

Relaties

maakt deel uit van Rumsdorp

Rumsdorp (Landen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.