erfgoedobject

Typerend burgerhuis

bouwkundig element
ID: 307017   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307017

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Typerende burgerwoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Typerende burgerwoning van modernistische inslag van drie bouwlagen onder een plat dak, opgetrokken uit platte gele baksteen met geaccentueerde lintvoeg op een hardstenen plint. Gevelopstand horizontaliserend door doorlopende onder- en bovendorpels van de grote rechthoekige venster- en deuropeningen en verticaliserend door aanwenden van gevelhoge afgeronde muurpijlers en vooruitspringende gevelvlakken.

Burgerhuis naar ontwerp van architect Georges Decock uit 1939, uit gele baksteen met lekdrempels en muurpijler in zwart ceramische tegels, op volledige hardstenen onderbouw met driedelige garagepoort, met verspringende gevelaflijning, afgewerkt met ceramische pannen. Origineel schrijn- en smeedwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 99677 (bouwvergunning 08.02.1939).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Typerend burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307017 (Geraadpleegd op 09-07-2020)