erfgoedobject

Typerend burgerhuis

bouwkundig element
ID: 307019   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307019

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Typerende burgerwoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Typerende burgerwoning van modernistische inslag van drie bouwlagen onder een plat dak en één travee, opgetrokken uit platte gele baksteen met geaccentueerde lintvoeg op een hardstenen plint. Gevelopstand horizontaliserend door doorlopende onder- en bovendorpels van de grote rechthoekige venster- en deuropeningen en verticaliserend door aanwenden van gevelhoge muurpijlers en vooruitspringende gevelvlakken.

Het burgerhuis van architecten Georges Decock en Leo Dierickx uit 1939, heeft een rechthoekige erker in de bovenbouw die in de deurtravee uitloopt in licht verspringende halfronde balkons met rondboog vensterdeuren en metalen borstweringen, telkens onder een betonnen luifeltje. Origineel schrijn- en smeedwerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 99905 (bouwvergunning 09.06.1939).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Typerend burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307019 (Geraadpleegd op 09-07-2020)