erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 307039   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307039

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Humelgem
    Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1982

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

L-vormig gebouw, mogelijk het vroegere woonhuis. Achterbouw met twee en een halve verdieping en leien tentdak; gedeeltelijke cementering bemoeilijkt een nauwkeurige datering; uitstekende plint met kwarthol profiel, onderbroken voor de muuropeningen. Sporen van een afgebroken gebouw tegen de zijgevel. Haakse bijbouw tegen de voorgevel, afgedekt met een leien mansardedak; gevelsteen van arduin met jaartal 1757. Zandsteenbouw met bakstenen bovenverdieping. Verbouwde begane grond en aanleunende uitbreidingen uit de 20ste eeuw.

Dit gebouw vormde voorheen vermoedelijk samen met nummer 19, 23, 25 en 27 één geheel van zandstenen constructies met achteraan een bak- en breukstenen omheiningsmuur, opklimmend tot de 17de of 18de eeuw, doch grondig aangepast en recentelijk verminkt door ingeplante nieuwbouw.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Humelgem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307039 (Geraadpleegd op 30-10-2020)