erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
30705
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30705
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Wederopbouwhoevetje naar ontwerp van architect A. Duvilers (Brussel) van 1920; aansluitend bij de traditionele regionale hoevebouw zie, opstelling: losse, lage bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf, met centrale vaalt; boerenhuis, dwarsschuur en tabaksast, respectievelijk ten noorden, ten zuidoosten en ten oosten; materialen: rode baksteenbouw; mechanische pannen voor zadeldaken met kort overstekende rand, onderbroken door dakvensters; bakstenen onderdorpels; traditiegebonden houtwerk onder meer deels beglaasde rondboogdeur, houten latei boven schuurpoort; streekeigen bouwelementen: druiplijstje boven rondboogdeur; zijtuitgevels met muurvlechtingen; indeling: boerenhuis aanleunend bij langgestrekte type bestaande uit een stalgedeelte links van vier traveeën en woongedeelte rechts van drie traveeën onder hoger opgetrokken bedaking; dwarsschuur met aardappelkelder links. Haaks aanbouwsel tegen achtergevel van boerenhuis. Recente loods, ten zuiden.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 4290.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30705 (Geraadpleegd op )