erfgoedobject

Villa Berkenheide

bouwkundig element
ID: 307052   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307052

Beschrijving

Begin 20ste-eeuwse villa "Berkenheide" gebouwd op een steile helling tegen het Meerdaalwoud met zicht over de Dijlevallei. Samen met de ernaast gelegen villa "Grotenhof" is deze villa een gaaf bewaard voorbeeld van een rijkelijk uitgewerkte burgerwoning gelegen buiten de stad met zicht op de natuur. De ruime voortuin wordt aan de straat afgebakend door hekpijlers en een ijzeren hekken.

Historiek

Begin 20ste eeuw werden er op de steile helling tussen de spoorlijn en het Meerdaalwoud drie villa’s gebouwd. Mogelijks buitenverblijven waarvan de eigenaars werden aangetrokken door de nabijheid van het bos en het station van Sint-Joris-Weert. De villa’s waren hoog op de percelen gebouwd tegen de bosrand en keken uit over de Dijlevallei. Ze beschikten over een ruime voortuin. Vandaag rest na villa "Berkenheide" ook nog de ernaast gelegen villa "Valvert" of "Grotenhof". De naam Berkenheide staat vermeld op een oude postkaart van de villa.

Villa Berkenheide werd kadastraal geregistreerd in 1908 in eigendom van Lodewijck Philip Michaux - Bleeremans, uit Brussel. Het was ook een Michaux die enkele jaren daarvoor de ernaast gelegen villa Grotenhof bouwde. De nieuwe villa werd kadastraal geregistreerd als "huis", terwijl de villa Grotenhof geregistreerd stond als "lusthof". Berkenheide heeft een meer klassieke inplanting en gevelopbouw, maar moet qua architecturale kwaliteiten niet onderdoen voor Grotenhof. In 1938 werd de bouw van een garage tegen de zuidelijke perceelgrens kadastraal geregistreerd. De villa was ondertussen eigendom van Louis Philippe Ballieux. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou er Duitse legerleiding in de villa verbleven hebben. Op een oude postkaart is zichtbaar dat de tuin aan de straatzijde voorzien was van een bakstenen ommuring.  

Beschrijving

De villa is bovenaan het perceel opgetrokken tegen de bosrand. Door de sterke begroeiing is de villa vandaag niet goed zichtbaar vanop de openbare weg. Het gaat om een onderkelderde bakstenen villa op een min of meer vierkante plattegrond, opgetrokken op een verhoogde begane grond en met twee bouwlagen onder een complex leien bedaking. De straat- of westgevel is opgebouwd uit een combinatie van een lijst- en puntgevel met een centrale toegangsrisaliet die uitgewerkt is als toren. Banden, hoekkettingen en omlijstingen zijn uitgewerkt in witte steen of gecementeerd. De woning is bereikbaar via een trap uitkomend op een verhoogd terras. De muuropeningen zijn segmentboog- en rondboogvormig en tegen de rechterpuntgevel is op de begane grond een erker aanwezig met bekronend balkon. De centrale toren met toegang heeft een bekroning met een dakruiter onder een peervormige spits bekroond met een uitgewerkte ijzeren spits.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Oud-Heverlee, afdeling V (Sint-Joris-Weert), 1908/5 en 1938/14.
  • COECKELBERGH P. e.a. 2018: Historische informatie verzameld door de Geschied- en Heemkundige Kring van Oud-Heverlee, onuitgegeven bron.
  • MARTENS E. 2010: Uit het verleden van de gemeente Oud-Heverlee, Oud-Heverlee, 224.

Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Berkenheide [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307052 (Geraadpleegd op 23-02-2020)