erfgoedobject

Modernistische melkerij

bouwkundig element
ID
307078
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307078

Beschrijving

Modernistische melkerij van de Maatschappij Bierbeeksche Zuivelfabriek, kadastraal geregistreerd in 1941.

In 1900 werd op deze locatie een brouwerij opgericht die in handen was van brouwer Geboes en nadien van De Hertogh. In 1910 wordt de brouwerij omgevormd tot een kaasfabriek en melkerij met een vergroting van het bedrijf in 1911 als gevolg. In 1919 wordt het bedrijf verkocht aan Stevens en Van Eycken, die elk voor de helft eigenaar waren. Beiden worden kaashandelaars. Ze richten in 1940 de Maatschappij Bierbeeksche Zuivelfabriek op. Het kadaster registreert in 1941 de bouw van een nieuwe “melkerij met motor” op een naastliggend perceel. In 1944, 1953 en 1956 vinden er nog vergrotingen plaats in het zuiden. In 1971 werd het bedrijf omgevormd tot NV “zuivelcentrale”. Vandaag is in het gebouw “De Filmfabriek” gevestigd, een kunstenhuis.

De melkerij is gelegen aan de Hoogstraat ten westen van de dorpskern. Het was de verbindingsweg naar Haasrode, Leuven en Korbeek-Lo.

Het modernistische gebouw in pakketbootstijl herbergt de verschillende functies van de melkerij. De plattegrond van het gebouw beschrijft in het algemeen een rechthoek met een aantal afgeronde uitbouwen. Het gebouw in gele en rode baksteen in lopend klezorenverband telt twee bouwlagen onder plat dak. De waterlijsten, lateien en lekdorpels zijn blauwgroen geschilderd.

Het administratieve deel van het gebouw is gericht naar de straat. Het volume bestaat uit drie inspringende traveeën waarvan de laatste in gebogen vorm op een plint in rode baksteen. De omlopende vensterregisters zijn gevat tussen een blauwgroen betonnen waterlijst en dito lekdrempel. De waterlijst loopt door over de gehele voorgevel. In de laatste travee bevindt zich de inkom die wordt bereikt via een trap.

Aan de linkerzijde van het administratieve gedeelte bevindt zich een halfronde uitbouw van één bouwlaag waaronder een ondergrondse garage zich bevindt. Op de hoek tussen het administratieve deel en het fabrieksdeel bevindt zich een gele bakstenen pijler met blauwgroen geschilderde dekstenen en bekronende vlaggenmast.

Het administratieve deel wordt van de straat gescheiden door een bakstenen muurtje met groenblauw geschilderde dekstenen.

De oostgevel van het fabrieksdeel  wordt geopend door vijf hoge rechthoekige vensters. Het metselwerk is in rode baksteen in noords verband. De aansluitende volumes betreffen vermoedelijk de latere uitbreidingen.

De westgevel van het fabrieksdeel bevat de loskade, vier traveeën breed. . De bouwlagen worden gescheiden door een uitkragende blauwgroene luifel die op het gelijkvloers de verhoogde vloer overdekt die diende om de melkproducten over te laden zowel voor vertrek als ontvangst. Het verhoogde gelijkvloers is in rode baksteen uitgewerkt in lopend klezorenverband, boven is het in noords verband. Grote rechthoekige muuropeningen met grote rechthoekige roedeverdeling. Achter de loskade zijn nog drie volumes gelegen, die qua uitzicht hierbij aansluiten.

Over het geheel gebouw is het houten en stalen schrijnwerk in vierkante en rechthoekige roedeverdelingen grotendeels bewaard gebleven.

In het interieur zijn delen van de typische gele, zwarte en rode tegelbekledingen van de muren bewaard.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Leggers Bierbeek, Afdeling I (Bierbeek), artikel 2668, 3225, 3592.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Bierbeek, Afdeling I (Bierbeek), 1900/9, 1941/4, 1944/4, 1953/1 en 1956/5.

Auteurs :  Van de Sijpe, Tom
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Modernistische melkerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307078 (Geraadpleegd op 19-04-2021)