erfgoedobject

Arbeiderswoningen Korbeeklogang

bouwkundig element
ID: 307113   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307113

Beschrijving

De Korbeeklogang is een langs één zijde bebouwde steeg, gelegen achter het pand Tiensestraat 171. De steeg werd circa 1838-1841 ontwikkeld door Auguste Van Bever en omvat een rij van vijf arbeiderswoningen. De Korbeeklogang is typerend voor de plotse woningbouwspeculatie ten gevolge van de bevolkingstoename in de industriële revolutie.

Historiek

In de periode van de industriële revolutie, 19de eeuw, kende Leuven een enorme volkstoeloop. De zich ontwikkelende industrie (vooral voedingsnijverheid en brouwerijen) deed de arbeidersbevolking van de stad aangroeien. Het tekort aan goedkope huisvesting in de stad werd snel opgenomen door verschillende woningbouwspeculanten door onder andere gangen of beluiken te creëren, gelegen achter grotere woningen. In 1838 werd door Auguste Van Bever, een Leuvense rentenier, de aanvraag gedaan aan de stad Leuven om een nieuwe gang te creëren achter het pand in de Tiensestraat 171. De naam van de nieuwe gang is wellicht geïnspireerd op het feit dat de gang op weg naar Korbeek-Lo lag (in het verlengde van de Tiensestraat en -steenweg). De locatie van deze gang aan één van de invalstraten, de historische poortstraten, van de stad is typerend. De gang werd in 1841 gebouwd, in de eerste hoogperiode (1834-1846) van het bouwen van gangen in Leuven. De tweede periode volgde in 1866-1876. Het achterliggende perceel op Tiensestraat 171 werd in vijf kleine percelen opgesplitst. Deze dichtheid, de beperkte omvang van de percelen, de kleinschaligheid van de woningen en het bijzondere woningtype van vijf woningen onder één doorlopend dak, zijn typerende kenmerken voor de periode waarin de vraag naar volkshuisvesting het aanbod sterk overtrof. De Korbeeklogang was één van de dichtst bewoonde gangen van Leuven. In 1875 woonden er 36 personen verdeeld over de vijf woningen.

In 1927 was de volledige gang eigendom van de weduwe Torfs, die zelf in de Vesaliusstraat woonde. In 1948 is het pand op Korbeeklogang 5 in eigendom van Louis Janssens. Hij verhuurt het pand aan Jozef Vanhaeren. Verschillende brieven met klachten over geurproblemen en de afwezigheid van drinkwatervoorziening bewijzen de armzalige toestand van deze woningen. Vanaf 1949 is dan ook geen enkel huis in de gang meer bewoond.

Na de Tweede Wereldoorlog werden, om hygiënische redenen, de gangen in Leuven steeds meer gesaneerd. Ook in de Korbeeklogang werden de woningen in 1951 door L. Janssens-Weynants verenigd tot één groot magazijn. In 2001 werd het perceel opnieuw in vijf gesplitst.

Beschrijving

De Korbeeklogang is een beluik met een huizenrij van vijf woningen, gelegen achter het pand Tiensevest 171 en toegankelijk via een rechthoekige deur in de linkse travee van voornoemd pand. De steeg is onregelmatig gekasseid en loopt dood op een achterbouw van het pand op Burgemeestersstraat 16. De vijf nagenoeg identieke, eenvoudige woningen bestaan elk uit twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder een doorlopend pannen zadeldak. Rode verankerde baksteenbouw met sporen van witte beschildering kenmerken de parementen. De eerste drie huizen zijn in repeterend schema gebouwd (nummer 1-3) met links de deurtravee. De twee laatste huizen (nummers 4-5) zijn gespiegeld opgebouwd ten opzichte van 1-3, met de deur in de rechtertravee. Overal een identieke, rechthoekige deur met bovenlicht, kleine dorpel en houten latei. Op de tweede bouwlaag is het venster boven de deur gedicht. In de venstertravee zit op de eerste en tweede bouwlaag een getoogd venster met bovenlicht, natuurstenen onderdorpel en bakstenen rollaag. De zolderverdieping heeft telkens een klein rechthoekig venster  in de venstertravee. Het vernieuwde houten schrijnwerk van de vensters en de deur is lichtblauw geverfd. Op het erf ter hoogte van het eerste huis is er een bakstenen waterput. Achteraan de gang is een kleine ruimte gebouwd onder pannen lessenaarsdak.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling II (Leuven), 1841/28, 1848/56, 1871/19, 1931/71, 1951/63.
  • DE COOMAN M. 1980: De Leuvense gangen, onuitgegeven masterthesis, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Wetenschappen, Departement aard- en omgevingswetenschappen.

Auteurs :  onbepaald
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Arbeiderswoningen Korbeeklogang [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307113 (Geraadpleegd op 02-06-2020)