erfgoedobject

Tribune Koning Boudewijnstadion

bouwkundig element
ID
307120
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307120

Beschrijving

De tribune van het huidige sportcomplex Koning Boudewijnstadion is een in beton opgetrokken modernistische tribune, oorspronkelijk ontworpen in een omvattend plan voor een sportcentrum door architect Victor Bourgeois. De tribune is de enige getuige van het oorspronkelijke plan, dat een weerspiegeling was van de idee van collectiviteit dat Bourgeois aanhield bij het uittekenen van de stedenbouwkundige plannen als urbanist van Kessel-Lo tussen 1944 en 1962.

Historiek

Victor Bourgeois begon in het interbellum als sterke voorstander van de modernistische architectuur. Hij is gekend voor zijn ontwerp van ‘La cité moderne’ in Brussel, een tuinwijk uit 1922-1925 in modernistisch-kubistische stijl en maakte vanaf 1927 deel uit van de internationale avant-garde-architecten. In de naoorlogse periode zwakten zijn revolutionaire ideeën en uitvoeringen in het algemeen wat af. Net voor deze periode tekende Bourgeois in 1938 een eerste stedenbouwkundig plan uit voor een nieuw centrum voor Kessel-Lo, met inbegrip van de Bourgeoiswijk. Na de oorlog werd Bourgeois officieel aangesteld als urbanist van de gemeente en paste hij zijn eerste plannen aan. Bourgeois bleef twintig jaar urbanist van Kessel-Lo en realiseerde in die periode naast aanlegplannen (BPA’s) en sociale huisvesting ook veel openbare gebouwen. De tribune, uit 1955-1959, is het enige op zichzelf staand monumentaal gebouw dat Bourgeois creëerde in deze periode.

De tribune maakte oorspronkelijk deel uit van een totaalplan voor een sportcentrum. Het merendeel van het huidige sportcentrum werd echter na Bourgeois’ dood verwezenlijkt en heeft afgezien van de tribune geen opmerkelijke architecturale of stedenbouwkundige waarde. De tribune is veel plastischer en meer modernistisch uitgewerkt dan zijn andere realisaties in de omgeving, zoals bijvoorbeeld de Bourgeoiswijk. Behalve een zeer beperkte briefwisseling met de aannemers en een aantal zwart-witfoto’s is er met betrekking tot dit project geen archiefmateriaal bewaard gebleven. Bourgeois ontwierp eveneens sportinfrastructuur voor Hornu, Antoing, Pâturages en Frameries. In 1951 ontwierp Bourgeois een tribune met kleedkamers in Pâturages met enige gelijkenissen met deze in Kessel-Lo. Deze eerste tribune heeft echter duidelijk minder gewaagde vormen dan de latere tribune voor Kessel-Lo.

Beschrijving

Het Koning Boudewijnstadion situeert zich langs de Diestsesteenweg en wordt in het oosten ingesloten door de bebouwing langs de Rerum Novarumlaan, in het zuiden door de Stadionlaan en de Désiré Mellaertsstraat en in het westen door het Sportpleinpad. De tribune bevindt zich langs dit laatste pad en situeert zich zo in de meest westelijke hoek van het sportcomplex. De tribune kijkt uit op het volledige stadion met voor zich gecombineerde sportvelden (onder andere een voetbalveld en atletiekpiste).

De overdekte tribune met zitplaatsen is een betonnen constructie op trapeziumvormige plattegrond onder sierlijk gebogen dak, een monumentale schil in zuiver en zichtbaar gelaten beton, achteraan voorzien van elf verticale vinnen, die als steunberen het geheel rechthouden. In de bovenhoek van elke vin is een cirkelvorm uitgespaard. In doorsnede vertoont de tribune een traditionele organisatie met 700 zitplaatsen verdeeld over 10 rijen en gedeeltelijk ondergrondse sanitaire ruimtes en kleedkamers. De tribune heeft twee doorgangen waarbij onder de tribune kan doorgelopen worden, afgesloten door middel van oranje deuren ter hoogte van de achterzijde van de tribune. Vanuit deze twee doorgangen zijn de kleedkamers van de spelers bereikbaar (spelerstunnels). Twee doorgangen in de achtergevel van de tribune geven uit op de interne trappen naar de hoger gelegen zitplaatsen. De begane grond is licht verhoogd ten opzichte van het maaiveld en strekt zich uit voor een diepte van één meter over de volledige breedte van de tribune, geeft ruimte aan staanplaatsen en is toegankelijk via twee kleine trappen aan de linker- en rechterzijde van de tribune en is afgewerkt met een rode buisleuning. Vanaf dit bordes kunnen, door middel van treden, eveneens de hoger gelegen zitplaatsen bereikt worden (externe trappen). Tegen de linkerzijgevel, binnenzijde tribune, is een glazen constructie met verticale vensterverdelingen en aluminium raamomlijstingen gebouwd die opklimt tegen het betonnen dakschild, voor scheidsrechters en sportcommentatoren. De achtergevel, in tien traveeën verdeeld door de betonnen vinnen, is in baksteen uitgewerkt op een betonnen plint met betonnen dakgoot en verlicht door horizontale bandramen met betonnen lekdrempel en bakstenen rollaag ter verlichting van de ruimtes onder de tribune. In beide uitzonderlijk vormgegeven zijgevels zijn een horizontaal bandraam en deur richting kleedkamers uitgespaard.

  • LINZE G. 1960: Victor Bourgeois. Monografieën over Belgische kunst, Brussel: Elsevier.
  • STRAUVEN I. 2015: Victor Bourgeois 1897-1962: radicaliteit en pragmatisme. Moderniteit en traditie. Mechelen: vzw A&D.
  • VAN DEN BERGHE A. 1995: De rol van Victor Bourgeois in de urbanisatie van de gemeente Kessel-Lo van 1938 tot 1962, onuitgegeven masterthesis, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Departement archeologie, kunstwetenschap en musicologie.

Auteurs :  Peers, Sarah
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tribune Koning Boudewijnstadion [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307120 (Geraadpleegd op 08-03-2021)