erfgoedobject

18de-eeuwse dorpswoning

bouwkundig element
ID
307124
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307124

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 18de-eeuwse dorpswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Humelgem
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Dorpswoning met jaartalsteen “1736” gekenmerkt door traditioneel materiaalgebruik van verankerde kalkzandsteen met rode bakstenen muurvlechtingen.

Historiek

Het huidige volume komt overeen met de staat zoals opgetekend op de Ferrariskaart van 1771-1778. Dat geldt ook voor de situatie op de Atlas van de Buurtwegen (1841) en de Poppkaart (1842-1879). Volgens het kadasteronderzoek vormde de woning tot 1838 een gezamenlijk erf met de naastliggende woning op nummer 28, nadien gebeurde een splitsing in twee percelen. In het kadasteruittreksel van 1863 zijn er uitbreidingen met aanbouwen te zien achteraan, op het uittreksel van 1908 zijn deze weer verdwenen. In 1914 wordt er een kleine uitbreiding geregistreerd die vandaag niet meer te zien is.

Beschrijving

De woning is gelegen binnen de als dorpsgezicht beschermde dorpskom van Humelgem. De kalkzandstenen gevels, vaak met rode bakstenen vlechtingen in de zijpuntgevels, zijn kenmerkend voor vele woningen in deze dorpskom, onder meer bij de naastgelegen (nummer 28) en de tegenover gelegen (nummers 27, 31) gebouwen.

Haaks ten opzichte van de straat ingeplante, vrijstaande dorpswoning daterend uit de 18de eeuw. De woning telt vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder een leien zadeldak en heeft verankerde kalkzandstenen gevels. De zijpuntgevel aan de straat heeft de kenmerkende verwerking van rode baksteen voor muurvlechtingen in de geveltop. Deze gevel is in twee traveeën ingedeeld, geopend met rechthoekige vensters op het gelijkvloers en de zolderverdieping, beneden beluikt. In de kopgevel aan de straatzijde werd een zandstenen gevelsteen met verweerde inscriptie ingewerkt, met jaartal 1736.

De zuidwestelijke langsgevel heeft een onregelmatige travee-indeling. Deur onder kalkzandstenen latei op consooltjes in de derde travee. Rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempel, op het gelijkvloers beluikt. Gesloten vierde travee.

 • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000693, Dorpskom Humelgem met monumenten (S.N., 1982).
 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Steenokkerzeel, afdeling I (voorheen Humelgem), 1838/10, 1863/29, 1913/13, 1908/6, 1914/12, 23081D020000_2007_029_10.
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778.
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879.
 • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841.

Auteurs :  De Taeye, Helena
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Humelgem

 • Is deel van
  Humelgem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: 18de-eeuwse dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307124 (Geraadpleegd op )