erfgoedobject

Oorlogsmonument

bouwkundig element
ID
307130
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307130

Beschrijving

Voor de Sint-Hadrianuskerk, rechts vooraan op het kerkplein, staat een oorlogsmonument in blauwe hardsteen, opgedragen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Het oorlogsmonument bestaat uit een sokkel met ingesneden trap van drie treden waarin de jaartallen ‘1914’ en ‘1918’ aan weerszijden van de trap werden aangebracht. Een naar boven toe versmallende pijler met gehouwen laurierkrans draagt de inscriptie ‘WYGMAEL AAN ZYNE HELDEN’, en gekruiste palmtwijgen, eveneens in bas-reliëf. In de zijkanten van deze pijler werden de namen van de gesneuvelden ingewerkt. Daarbovenop bevindt zich een zuil bekroond met gestileerde acanthusbladeren en een Latijns kruis.

  • WILLEKENS E. 2016: The immovable heritage master plan as a new tool for integrated heritage conservation in Flanders. Case study: Wijgmaal, onuitgegeven verhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit ingenieurswetenschappen.

Auteurs :  Elsen, Liedewij, Willekens, Edith
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsmonument [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307130 (Geraadpleegd op 13-04-2021)