erfgoedobject

Hoeve De Kleine Canada

bouwkundig element
ID
30715
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30715
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamd "De kleine Canada", zie opschrift. Hoeve uit het derde kwart van de 18de eeuw, volgens datering 1770 in zijgevels van het boerenhuis. Losse, lage bakstenen bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een deels verhard erf met bakstenen stoepen; centrale putvaalt met deels behouden bakstenen wanden. Ten noordwesten, erfoprit met grind; ten oosten, resten van boomgaard en moestuin; ten zuiden, drenkplaats afgezet met knotpopulieren en wilgen; notelaar achter de opkamer van het boerenhuis.

Ten noordoosten, boerenhuis van twee opkamertraveeën links en vijf traveeën onder geknikt zadeldak, onder meer met overstekende dakranden. Typerend afwisselend gebruik van gele en rode baksteen onder meer voor strekken boven aangepaste vensters, voor jaartallen in zijgevels en hartvormig metselaarsteken. Een rechthoekige kelderopening. Twee rechthoekige kelderopeningen onder bovendorpel van grès d'Arras in linker zijgevel. Recente, haakse uitbouw aan achtergevelzijde.

Rechts aanleunende stalvleugel met bakhuis onder lager mank zadeldak (Vlaamse pannen) uit de 19de eeuw. Vermoedelijk versteend. Ten westen, schuur- en stalvleugel onder overstekend zadeldak (n boerenhuis, cementpannen en Vlaamse pannen) op schoorstukken met klimmend dakvenster. Kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Grosso modo versteend zie resten van horizontale plankenbeschieting. Ten zuiden, kleine hopast onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 20ste eeuw. Recent 20ste-eeuws stalletje, te midden erf.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De Kleine Canada [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30715 (Geraadpleegd op )