erfgoedobject

Villa Albert

bouwkundig element
ID: 307166   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307166

Beschrijving

Villa Albert is een half vrijstaand burgerhuis met art-deco-invloeden dat in 1931 kadastraal werd geregistreerd en werd opgetrokken in opdracht van Dillaerts-Denis Jean-François, ondernemer uit Leuven.

De woning is representatief voor de periode van nieuwbouw op de Tiensesteenweg aan het einde van de jaren 1920 - 1930 en heeft zodoende ook een contextwaarde aangezien ze deel uitmaakt van een architecturaal waardevol ensemble uit deze periode (Tiensesteenweg nummers 268-290). De woning maakt bovendien deel uit van een ensemble van vijf villa’s met cottage- en art-deco-invloeden in halfopen verband (nummers 272-280). De onregelmatige grondplannen, de vensters van diverse grootte, een plastische geveluitwerking met een divers materiaalgebruik (rode baksteen, pleister en hardsteen) alsook een levendig dakenspel zorgen voor een gevarieerd exterieur van de woningen en een onderlinge samenhang.

Het half vrijstaande woonhuis met art-deco-invloeden uit 1931 ligt teruggetrokken van de rooilijn en is van een voortuin voorzien. De voortuin wordt langs de voor- en zijkant van de weg afgesloten door een lage muur in hardsteen in wildverband met hierop bakstenen pijlers met hardstenen deksteen.

De woning telt twee bouwlagen en twee traveeën onder een schilddak gecombineerd met een afgewolfd zadeldak met zwarte pannen en overstekende dakranden (vernieuwd). Het parement in rode baksteen met wit geschilderde bepleisterde gevelvlakken rust op een hardstenen plint in wildverband.

Twee even brede traveeën geleden de woning en delen de voorgevel op in een deurtravee links en een venstertravee rechts. De deurtravee wordt op de gelijkvloerse verdieping gekenmerkt door een opening met afgesneden hoeken waarachter een bordes de toegang verschaft tot de gelijkvormige voordeur met flankerende zijlichten. Hardstenen treden leiden van het toegangspad tot het bordes. De verdieping heeft een deurvenster, eveneens met afgesneden bovenhoeken en is voorzien van een bepleisterde latei. Het deurvenster is dieperliggend in de gevel waardoor ruimte voor een balkon wordt gecreëerd. Dit balkon is voorzien van een vernieuwde balustrade. De benaming van de woning in wit gepleisterd veld, “Villa Albert”, bekroont de deurtravee. De venstertravee heeft een over de verdiepingen doorlopende driezijdige erker en vormt de zo de basis voor het balkon, bereikbaar door een deurvenster in de afgestompte geveltop, en eveneens met vernieuwde balustrade. De vrije zijgevel werd gesloten uitgewerkt boven dezelfde hardstenen plint in wildverband. Het schrijnwerk werd vernieuwd.

Een (vermoedelijk) oorspronkelijke garage bevindt zich halverwege de achtertuin. De garage is een eenvoudig rechthoekig volume, opgetrokken in rode baksteen met sierlijsten in baksteenmetselwerk en onder een plat dak. Een rechthoekige opening gericht naar het noorden omvat een vernieuwde garagepoort.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling III (Heverlee), 1931/56.

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Albert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307166 (Geraadpleegd op 08-07-2020)