erfgoedobject

Woning Troffaes

bouwkundig element
ID
307188
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307188

Beschrijving

De Woning Troffaes-David (1972-1974) is het eerste gerealiseerde ontwerp van architect Christian Kieckens. Omdat hij zijn opleiding architectuur aan het Sint-Lucasinstituut in Gent pas in 1974 voltooide, werden de plannen voor de bouwaanvraag officieel ondertekend door de Aalsterse architect André Verhulst bij wie Kieckens van 1970 tot 1973 stage liep en die ook meewerkte aan de technische uitwerking van de woning. De woning werd gerealiseerd met een heel bescheiden budget (1.500.000 frank). 

Vrijstaande bungalow, gelegen op de hoek van de Zenobé Grammestraat en de Achtenkouterstraat, op een vrijwel vierkant grondplan met een zijde van 12 meter. De planindeling wordt bepaald door een consequent volgehouden, drieledige structuur wat resulteert in negen, grotendeels vierkante modules. Aan de zijde van de Achtenkouterstraat (noordoost) bevindt zich in het midden de badkamer en aan weerszijden een slaapkamer. De andere zijde bevat centraal een zithoek (oorspronkelijk een verlaagde zitput) met ten noorden een aansluitende eethoek, en ten zuiden een iets kleiner, afgesloten bureau. Dit bureau is toegankelijk vanuit de inkomhal die zich centraal aan de zuidoostzijde bevindt. De middelste module van de woning bevat de WC en berging en ten noorden daarvan bevindt zich de keuken die aansluit op de eethoek. Opvallend aan de planindeling is de compactheid en het gebruik van een open dagzone (inkomhal, zitruimte, woonkamer en keuken). De garage is een apart volume in de zuidelijke hoek van het perceel.

De daken weerspiegelen de drieledige structuur van de woning: de voorbouw aan de Achtenkouterstraat heeft een plat dak, het midden- en achtervolume hebben lessenaarsdaken van verschillende hoogte, bedekt met leien die ook gebruikt zijn voor de zijkanten van het centrale dakvolume. Centraal bevindt zich een bakstenen schouw met betonnen bekroning. Ook de gevels hebben een bakstenen parement (vernieuwd bij de achtergevel) in combinatie met doorgetrokken, brede betonnen lateien die de vensters aan de straat- en achtergevel overspannen. Ook bovenaan de garagepoort is een dergelijke latei aangebracht. Aan de straatzijde bestaan de vensters uit verticale rechthoeken, bovenaan per twee of drie gekoppeld met een horizontale rechthoek. De overige gevels hebben meer functionele vensters (horizontaal, verticaal of eerder vierkant).

  • Privéarchief Troffaes-David, bouwplannen.
  • SWINNEN P., DUBOIS M., BALAU R. e.a. 2001: Christian Kieckens, Zoeken Denken Bouwen, Gent – Amsterdam, 119.
  • Informatie verkregen van architect Christian Kieckens (29 maart 2019).

Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woning Troffaes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307188 (Geraadpleegd op 15-05-2021)