erfgoedobject

Bollekensschool

bouwkundig element
ID
307202
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307202

Beschrijving

De Bollekensschool is een lagere school die in 1967 werd gebouwd door de stad Gent naar een modernistisch ontwerp van Paul Robiette, en met een opvallende, speelse decoratie van Carmen Dionyse die de school haar naam gaf.

Historiek

De Bollekensschool werd midden jaren zestig door de stad gebouwd als onderdeel van de nieuwe woonwijk rond de Watersportbaan. De bezieler was de socialistische schepen van onderwijs Armand Hacquaert (1906-1989) en het gebouw werd op 4 september 1967 officieel ingehuldigd. Op dat ogenblik omvatte het complex een dagverblijf voor peuters, een kindertuin en een lagere school. De plannen voor het gebouw dateren van maart 1962 en werden gemaakt door architect Paul Robiette. Het gebouw bevat ook een keramisch kunstwerk van Carmen Dionyse, getiteld 'Groeiende gemeenschap' en vervaardigd bij Koramic (Kortrijk). De kleurrijke bollen waaruit dit kunstwerk bestaat, gaven het gebouw al snel zijn naam. Onderaan de gevel was oorspronkelijk ook een mozaïek van Jan Burssens voorzien maar hij zag uiteindelijk af van de realisatie. Tussen 2009 en 2013 werd de school gerenoveerd naar ontwerp van Ellen Denoyette. Hierbij werd de achtergevel van het hoofdvolume aangepast.

Beschrijving

Driedelig complex op een rechthoekig perceel tussen de Neermeerskaai en de Jubileumlaan, bestaande uit een hoofdvolume in de noordwestelijke hoek met aan weerszijden twee kleinere, vergelijkbare volumes die de west- en noordzijde van het perceel afsluiten. Hierdoor ontstaat een ruime, zuidoost gerichte speelplaats en tuin. 

Het hoofdvolume heeft een segmentboogvormig grondplan met de holle zijde gericht naar de straat en telt drie bouwlagen onder een plat dak. De straatgevel is vrij gesloten en symmetrisch met een ver uitspringende en hoger oplopende middentravee. Op de begane grond wordt die geflankeerd door een eveneens uitspringende uitbouw, twee traveeën breed aan weerszijden. Het parement bestaat uit betonnen panelen met uitzondering van de uitbouwen op de begane grond die een parement hebben van beige, geglazuurde baksteen in klezoren verband. Een plint in breuksteen en een eenvoudige kunststenen/betonnen kroonlijst vervolledigen de gevel. De bovenverdiepingen en de linkeruitbouw worden regelmatig geopend met drie vierkante vensters per travee, gevat in één betonnen omlijsting en met aluminium schrijnwerk. De middentravee omvat de toegang. Typerend voor die travee is de segmentboogvormige betonnen luifel met gestrekte uiteinden boven de ingang. De blinde bovenbouw van deze travee wordt gemarkeerd door het kleurrijke keramische kunstwerk. De zijgevels ervan worden geopend met kleine rechthoekige vensters. De zijgevels van het hoofdvolume zijn vrij gesloten met uitzondering van twee monumentale, verticale vensters, ingevuld met glasdallen.

De achtergevel is sterk vernieuwd maar behoudt het sterk regelmatige en opengewerkte karakter met typerend schrijnwerk (verspringend regels). De begane grond heeft centraal en aan de zijtraveeën een parement van beige, geglazuurde baksteen, en daartussen twee open ruimtes achter pilotis die waarschijnlijk fungeren als overdekte speelplaatsen en waarvan de linker recent uitgebreid is met een transparant afdak met tongewelven. 

De overgang naar de zijvleugels wordt aan beide zijden gevormd door een laag volume, vergelijkbaar met de uitbouwen aan de straatzijde van het hoofdvolume. De westelijke zijvleugel is een U-vormig volume van twee bouwlagen onder een plat dak met een parement dat aansluit op dat van het hoofdvolume en met de noordwestelijke hoek op pilotis. Smalle, rechthoekige en omlijste vensters, voornamelijk in de tweede bouwlaag, openen de straat- en zijgevels. De achtergevel daarentegen is zowel beneden als boven opengewerkt met grote rechthoekige vensters. De noordelijke zijvleugel is even hoog als de westelijke maar bestaat uit vijf traveeën onder segmentboogvormige daken met overstek, waarvan de twee buitenste traveeën inspringen aan de noordzijde. Het parement van deze vleugel sluit volledig aan bij dat van de eenlaagse volumes. De noordgevel is bijna volledig gesloten met uitzondering van de kenmerkende driedelige, omlijste vensters, bovenaan in de drie centrale traveeën. De zijgevels van deze vleugel zijn volledig blind maar de zuidgerichte achtergevel bevat centraal drie grote, monumentale vensters.

De bouwplannen werden niet teruggevonden en er werd ook geen interieurbezoek uitgevoerd maar op basis van de gevels kan vermoed worden dat de klassen zich bevinden aan achterzijde van het hoofdvolume en de westelijke vleugel, ontsloten met gangen aan de straatzijde. Vooraan links en rechts in het hoofdvolume, ter hoogte van de monumentale vensters, bevinden zich waarschijnlijk de traphallen. De noordvleugel herbergt vermoedelijk één grote zaal (turnzaal).

  • Departement Facility Management - Stad Gent, Archief, plannen Bollekensschool.

Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bollekensschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307202 (Geraadpleegd op )