erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
307262
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307262

Beschrijving

Dit burgerhuis in eclectische stijl met neoklassieke gevelindeling en -afwerking, voorzien van decoratieve elementen in stuc in art-nouveaustijl, werd in 1907 ontworpen door architect Urbain Crommen. De opdrachtgever was R. Waerebeke-De Roose die in de Toekomststraat 31 woonde.

Urbain Crommen ontwierp in de wijk verschillende woningen. Voorbeelden hiervan bevinden zich in de Bouwmeestersstraat (nummers 29 en 57) en in de Scheldestraat (nummers 56-58, 95 en 107-113). Deze woningen, die tussen 1906 en 1909 gebouwd werden, worden gekenmerkt door een uitgewerkte detaillering van de decoratieve elementen in de gevel. Het oeuvre van Urbain Crommen bevat hoofdzakelijk decoratieve eclectische woningen met verwijzingen naar de art-nouveaustijl. In deze wijk getuigen de ontwerpen van een overgangsfase, waarbij nog vastgehouden wordt aan de traditionele gevelindeling maar tegelijkertijd al geëxperimenteerd wordt met decoratieve elementen uit de art nouveau. Van zijn hand is verder ook het ontwerp uit 1909 voor zijn eigen woning in de Prinses Clementinalaan nummer 20 in Gent. Na dit project kreeg hij een aantal belangrijke opdrachten, waaronder de statige burgerhuizen in de Tentoonstellingslaan in Gent (nummers 34 en 95).

Dit gedeelte van de Bouwmeestersstraat wordt gekenmerkt door een contrast tussen een even straatzijde met midden-20ste-eeuwse baksteenarchitectuur en een oneven zijde met een vroeg-20ste-eeuwse aaneengesloten bebouwing van middelhoge rijwoningen, veelal met bepleisterde gevelvlakken en uitkragende gevelelementen. Nummer 31 past zowel qua materialiteit als qua stijl en volumetrie goed in deze straatwand en sluit qua gevelafwerking sterk aan bij de woning links ervan (nummer 29).

De rijwoning telt drie bouwlagen en een souterrain onder een asymmetrisch pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De bepleisterde lijstgevel staat op een lage hardstenen plint met voetschraper en wordt bovenaan afgelijnd door een houten geprofileerde kroonlijst op klossen. De nadruk in het gevelontwerp wordt gelegd op de brede venstertravee aan de linkerzijde die uitgewerkt is als risaliet en bovenaan bekroond is met houtsnijwerk op de kroonlijst. Horizontale accenten worden gelegd door in het pleisterwerk uitgewerkte parallelle banden en inkepingen, en hardstenen cordons. De vensters zijn licht getoogd met uitzondering van het venster op de bel-etage, dat bijna rondboogvormig is, en de rondboogvensters op de tweede verdieping. De vensters zijn zowel bovenaan als in de borstwering versierd met een variatie aan art-nouveaugetinte spiegels en lijsten. Het souterrain wordt verlicht door een venster met diamantkopvormige sluitsteen aan de linkerzijde. Daarboven is een bel-etagevenster uitgewerkt met een gietijzeren balustrade voor de borstwering. Rechts leidt een hardstenen trede naar een houten deur met bovenlicht en smeedijzeren roosters voor de deurlichten. Een bijkomend bovenlicht verlicht de achterliggende traphal. De eerste verdieping wordt verlicht door een breed venster in de linkertravee en een smal venster rechts daarvan. De tweede verdieping wordt geritmeerd door drie identieke smalle vensters waarvan de linkse twee gekoppeld zijn in de venstertravee. Het schrijnwerk werd recent vernieuwd met uitzondering van de deur en het bovenlicht, die de smalle geometrische roedeverdeling bewaren. Oorspronkelijk waren in alle vensters houten ramen aanwezig met roedeverdeling in zowel de raamvleugels als bovenlicht, deels ingevuld met gekleurd structuurglas.

De ontwerper gaf volgens de bouwplannen de woning een conventionele enkelhuisindeling mee. Via de voordeur betreedt men de inkomhal vanwaar een korte trap zowel toegang geeft naar het souterrain als het bel-etageniveau. De linkerzijde van het souterrain wordt ingenomen door een eetplaats voor personeel langs de straatzijde die in verbinding staat met de achterliggende keuken. Achter de diensttrap is naast de koer een smallere lage aanbouw aanwezig waarin een bijkeuken, toilet en berging ingericht zijn. De volledige rechterzijde van het bel-etageniveau wordt ingenomen door een salon langs de straatzijde die in verbinding staat met een eetkamer achteraan. Via het trapbordes is een bureel in de aanbouw bereikbaar. Van de bovenverdiepingen is geen planmateriaal beschikbaar, er kan van uitgegaan worden dat hier de slaapkamers ingericht zijn.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Sint-Amandsberg, BA-SA, 1907-0061.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307262 (Geraadpleegd op )