erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
307282
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307282

Beschrijving

Dit burgerhuis in baksteenarchitectuur werd in 1931 in het kadaster geregistreerd. De opdrachtgever was R. De Greve – De Moerloose. In het stadsarchief ontbreekt de bouwaanvraag. Deze woning behoort tot de basisbebouwing van de Wolterslaan, die voornamelijk bestaat uit aaneengesloten rijwoningen met bakstenen parement uit het interbellum.

De rijwoning is twee traveeën breed en telt drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De lijstgevel met hardstenen plint wordt bovenaan afgelijnd door een sobere houten kroonlijst. Het gevelvlak is opgebouwd uit een rood baksteenparement, verlevendigd met contrasterende bepleisterde vlakken ter accentuering van lateien en de erker. Alle muuropeningen zijn rechthoekig en bevatten vernieuwd schrijnwerk. Onderaan de smalle deurtravee aan de linkerzijde leidt een hardstenen trede naar een houten vermoedelijk vernieuwde deur met originele deurrooster. Aan de rechterzijde wordt een venster geflankeerd door twee verticale stroken siermetselwerk. Beide openingen zijn gevat binnen getrapte dagkanten. De vensters op de verdiepingen van de deurtravee zijn gevat binnen een doorgetrokken spaarveld en zijn in de borstwering versierd met siermetselwerk. De rechtertravee van de bovenverdiepingen wordt gedomineerd door een driezijdige erker op getrapte console die langs alle zijden opengewerkt is met gekoppelde vensters. Bovenaan is de erker doorgetrokken tot de geajoureerde borstwering van het balkon, waarop een vensterdeur op de tweede verdieping uitgeeft. Al het schrijnwerk werd vernieuwd.

Van de interieurindeling zijn geen bouwplannen beschikbaar.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), 1931/2.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307282 (Geraadpleegd op 16-05-2021)