erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
307291
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307291

Beschrijving

Dit burgerhuis in art deco werd in 1935 ontworpen door architect Ernest Snoeck (naamsteen en bouwaanvraag). De bouwaanvraag werd ingediend door de kinderen Hoffman, die in de Bouwmeestersstraat 30 in Sint-Amandsberg woonden. 

Snoeck was actief op verschillende terreinen. Van zijn hand kennen we burgerhuizen, winkels, villa’s, werkmanswoningen, en uitbreidings- en veranderingswerken. Voor burgerhuizen zien we voornamelijk ontwerpen in art deco en gematigd modernisme terugkomen, terwijl zijn ontwerpen voor villa’s eerder geïnspireerd zijn op Engelse landhuizen. Elementen die vaak in zijn ontwerpen terugkomen zijn afgeronde erkers, in zijn latere werk het gebruik van gele glazuurstenen in de gevels, en de voorliefde voor glasramen aangebracht in de bovenste geledingen van de ramen of in de traphal. Ook deze woning voldoet aan deze kenmerken, en vertoont gelijkenissen met de woningen op nummer 121 en 127 verderop in de straat, die eveneens door hem ontworpen werden.

Dit gedeelte van de Wolterslaan wordt gekenmerkt door interbellumarchitectuur met bakstenen parement. Nummer 111-113 sluit zowel qua stijl, materiaalgebruik als volumetrie aan bij dit straatbeeld.

De rijwoning telt drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat en onderaan afgewerkt met een uitkragende houten kroonlijst op klossen. De lijstgevel op hoge hardstenen plint is opgebouwd uit geel baksteenparement waarbij brede lintvoegen horizontale lijnen in het gevelvlak accentueren. Het gevelvlak met rechthoekige gevelopeningen is opgedeeld in een licht uitkragende brede venstertravee aan de linkerzijde en een smalle deurtravee die boven het dakvlak uitsteekt en versierd is met banden van groene bakstenen om de verticaliteit te benadrukken. De deuropening is bereikbaar via een hardstenen trede en is omkaderd met een brede hardstenen omlijsting met afgeschuinde dagkanten. De oorspronkelijke beglaasde deur in decoratief smeedijzer is bewaard. In beide bovenverdiepingen van de deurtravee is een smal venster met houten enkelvoudig raam aangebracht boven een hardstenen lekdrempel en onder een latei. De originele glas-in-loodpanelen in deze ramen zijn vervangen. Bovenaan wordt de deurtravee afgedekt door nokpannen, waar op de bouwplannen een hogere bekroning in modernistische vormentaal was voorzien.

In de venstertravee wordt de gelijkvloerse verdieping verlicht door een houten guillotineraam in een hardstenen omlijsting met afgeschuinde dagkanten, bovenop een hardstenen vensterdorpel met centrale afwatergeul. Dergelijke uitwerking van de vensterdorpel is een kenmerkend element voor de gevelontwerpen van de architect. De bovenliggende verdieping wordt gedomineerd door een rechthoekige erker. De voorzijde is opengewerkt met een houten drielicht onder doorlopend bovenlicht met glas in lood, de zijkanten bevatten smalle enkelvoudige ramen met bovenlicht. De vensters zijn verbonden met een doorgetrokken hardstenen lekdrempel en worden van elkaar gescheiden door een bakstenen stijl met decoratieve bekroning. De bovenzijde van de erkerpartij is afgewerkt met verticaal metselwerk waarboven een smeedijzeren balustrade het erkerbalkon afschermt. Hierop geeft een houten vensterdeur uit, geflankeerd door twee gekoppelde enkelvoudige houten ramen, allen ingevuld met glas in lood. Het geheel wordt overdekt door een uitkragende, rechthoekige luifel.

De architect gaf volgens de bouwplannen de woning een conventionele enkelhuisindeling mee. Via de voordeur betreedt men de inkomhal met trap. De linkerzijde wordt ingenomen door een salon aan de straatzijde die in verbinding staat met de eetkamer met veranda. Achter de traphal is naast de koer een smallere lage aanbouw aanwezig waarin een keuken, schotelhuis, toilet en wasruimte ingericht zijn. Boven deze ruimtes is een zolder toegankelijk via de wasruimte en een slaapkamer boven de keuken via het trapbordes. De bovenverdiepingen zijn identiek ingedeeld, waarbij de traphal uitgeeft op twee grote slaapkamers en een kleine badkamer op de eerste verdieping, die op de tweede verdieping dienst doet als kamer voor personeel. Verder is de woning deels onderkelderd.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Sint-Amandsberg, BA-SA, 1935-5079.
  • DE GROOTE S. 1992: Op bezoek bij Jackie Snoeck. Zoon van architect Ernest Snoeck, Heemkundig Nieuws 20.4, 4-8.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307291 (Geraadpleegd op 04-03-2021)