erfgoedobject

Modernistisch woonhuis met magazijn

bouwkundig element
ID
307297
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307297

Beschrijving

Dit woonhuis met magazijn in modernistische stijl met bewaard stalen schrijnwerk werd in 1933 gebouwd in opdracht van Samuel Trop naar ontwerp van ingenieur-architect Leonide Novgorodsky, zoals de inscriptie in de plint van de gevel aantoont: “NOVGORODSKY ING-ARCH-AIG ANNO – 1933”. Ook architect F. Ladon wordt als bouwmeester op de aanvraag vermeld. Van Novgorodsky zijn tot nu toe nog geen ontwerpen gekend in de inventaris bouwkundig erfgoed van Vlaanderen, maar wel zijn er vier ontwerpen gekend voor appartementsgebouwen in Ukkel en een dokterspraktijk in de Hervormingsstraat 63 in Elsene. Het ontwerp van de woning past in dit straatgedeelte van de Scheldestraat, dat gekarakteriseerd wordt door een aaneengesloten interbellumbebouwing in baksteenarchitectuur, maar onderscheidt zich door zijn opvallende gevelbreedte en lage bouwhoogte.

Het pand telt twee bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel is opgebouwd uit geel baksteenparement met hoge hardstenen plint en is opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. In het gevelontwerp wordt sterk ingezet op horizontale lijnen, vormgegeven door het Dudokvoegwerk in het parement, de uitkragende houten kroonlijst op klossen, de gevelbrede rollagen ter hoogte van de lateien en onder de kroonlijst, de hardstenen lekdrempels op de verdieping en de roedeverdeling in het poort- en deurschrijnwerk. Het gebouw is langs beide uiteinden van de gevel toegankelijk. Langs de linkerzijde ontsluit een houten dubbele poort gevat tussen hardstenen dagkanten de achterliggende bedrijfsgebouwen. Aan de rechterzijde flankeren twee hardstenen stijlen een verdiepte inkompartij waarin twee hardstenen treden naast een voetschraper naar een houten deur tussen hardstenen dagkanten leidt. Het centrale gevelvlak tussen deze openingen ligt verdiept en bevat drie identieke vensters met enkelvoudige stalen ramen achter houten rolluiken. De verdieping is opengewerkt met drie identieke vensters met driedelige stalen ramen tussen getrapte dagkanten.

De oorspronkelijke bouwplannen zijn niet beschikbaar.  De aanwezigheid van de brede poort en het volgens de luchtfoto’s bijna volledig dichtgebouwde perceel laten vermoeden dat zich hier een magazijn of werkruimte bevindt.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Sint-Amandsberg, BA-SA, 1933-4411.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Modernistisch woonhuis met magazijn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307297 (Geraadpleegd op )