erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
307324
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307324

Beschrijving

Dit eclectische burgerhuis met stijlelementen ontleend aan het neoclassicisme en een sobere art nouveau, werd in 1908 ontworpen door architect Charles De Guis. De Guis heeft ook het naastliggende pand op nummer 48 ontworpen. De opdrachtgever was Jan van Nieuwenhuyse, die in de Drink 4 in Borgerhout woonde. De gebroeders Pol en Jules Geeraert, aannemers-metsers, stonden in voor de bouw van de woning. Zij bouwden ook de woning in de Bouwmeestersstraat nummer 47.

Dit gedeelte van de Scheldestraat wordt gekenmerkt door een homogene bebouwing van begin-20ste-eeuwse rijwoningen. Wat stijl, materiaalgebruik en volumetrie betreft, past dit pand in het straatbeeld maar is het één van de soberste uitvoeringen.

De rijwoning telt drie bouwlagen onder een zadeldak met de nok parallel aan de straat. De bepleisterde en geschilderde lijstgevel, op een thans overschilderde hardstenen plint, wordt bovenaan afgelijnd door een houten trapezoïdaal uitkragende kroonlijst op modillons. Volgens de bouwplannen was bovenop de kroonlijst een sobere gebogen bekroning voorzien, die niet meer aanwezig is of nooit werd uitgevoerd. Horizontale accenten worden in het gevelontwerp gelegd door imitatievoegen op de gelijkvloerse en eerste verdieping, parallelle banden en geprofileerde waterlijsten. De gelijkvloerse verdieping is ingedeeld in twee ongelijke traveeën met rechthoekige gevelopeningen. De voordeur, met hardstenen trede, situeert zich aan de linkerzijde. Een voor de bouwperiode typische gietijzeren voetschraper is ernaast in de plint geplaatst. De overgang met de bovenverdiepingen wordt gemarkeerd door een hardstenen cordon. Op de eerste verdieping bevinden zich twee smallere gekoppelde getoogde vensters gevat onder een doorlopende geprofileerde booglijst. Aan weerskanten van deze vensters is in het gevelvlak een vierkant met cirkelmotief aangebracht. Boven het penant bevindt zich nog een palmet. De tweede verdieping wordt verlicht door een vierkant venster waarvan de vlakke omlijsting doorloopt in de uitgelengde modillons. Het schrijnwerk is recent.

Het burgerhuis is volgens de bouwplannen van 1908 uitgewerkt als een traditioneel onderkelderd enkelhuis. Via de voordeur links betreedt men de inkomhal met bordestrap. De rechterzijde van de begane grond wordt ingenomen door een voorplaats die in verbinding staat met de eetplaats. In het verlengde van de traphal was er een smallere lage aanbouw met keuken, bergruimte en toilet.  Daarnaast en erachter lag een koer en kleine tuin. Van de bovenverdiepingen zijn geen plattegronden beschikbaar. Er kan van uitgegaan worden dat de slaapkamers zich hier bevonden.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Sint-Amandsberg, BA-SA, 1908-0180.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307324 (Geraadpleegd op )