erfgoedobject

Art-decoburgerhuis

bouwkundig element
ID
307338
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307338

Beschrijving

Dit statige burgerhuis in art-decostijl werd in 1927 in het kadaster geregistreerd. De bouwaanvraag dateert uit 1925 en werd ingediend door bediende Oscar De Vylder – Desquesne, die toen vlakbij in de Bouwmeestersstraat 95 woonde. De ontwerptekeningen van de woning zitten niet meer in het bouwdossier.

Het karakter van het burgerhuis wordt niet enkel bepaald door de omvang van de woning, maar ook door haar geometrische gevelopeningen op de gelijkvloerse verdieping en het centrale octogonale venster op de verdieping. De woning werd opgetrokken op een breed maar ondiep perceel, waarbij het deel aan de hoek met de Aannemersstraat na de bouw van de woning benut werd als kleine ommuurde stadstuin Hierdoor is ook de zuidelijke zijgevel van de woning zichtbaar vanaf de straat. Terwijl de woning aansluit bij de interbellumbebouwing aan de overzijde van de straat, contrasteert ze met de aaneengesloten bebouwing van traditionele vroeg-20ste-eeuwse burgerhuizen aan de oostzijde van de Klinkkouterstraat.    

Het haast symmetrisch opgebouwde art-decoburgerhuis met dubbelhuisindeling telt drie brede traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak, afgelijnd door een vernieuwde kroonlijst. De lage middentravee is bovenaan afgewerkt met een leien pseudo-mansardedak met sobere houten dakkapel. De lijstgevel op een lage bepleisterde en beschilderde plint is opgetrokken in rood baksteenmetselwerk in kruisverband, plaatselijk verlevendigd door een verticaal metselverband. De gevel heeft rechthoekige muuropeningen, op de gelijkvloerse verdieping met afgeschuinde bovenhoeken, voorzien van doorgetrokken rollaag met bovenaan aansluitend een waterlijst in donkerrode baksteen in kops verband. De symmetrie van het gevelontwerp wordt doorbroken door in de rechtertravee één breed venster te voorzien en twee smalle gekoppelde vensters aan de linkerzijde. De openingen met afgeschuinde bovenhoeken op de gelijkvloerse verdieping zijn gevat binnen een omlijsting  met waterlijst in donkerrode baksteen in kops verband boven de rollaag. Deze sluiten aan op de gevelbrede strook in een verticaal metselverband boven de plint. Boven de voordeur is een octogonaal venster met eenzelfde omlijsting uitgewerkt, waarboven een eenvoudig casement in siermetselwerk onder de kroonlijst is aangebracht. Ondanks het verschil in breedte zijn de uiterste traveeën identiek vormgegeven. Binnen een doorgetrokken spaarveld, opgebouwd uit bruin baksteenparement en bovenaan afgelijnd door een baksteenfries, is hier per verdieping een venster uitgewerkt met siermetselwerk in de borstweringen. Het linkse spaarveld is breder uitgewerkt aangezien dit de breedte van de twee gekoppelde gelijkvloerse vensters volgt. Centraal op de gelijkvloerse verdieping leiden twee treden naast een voetschraper in de plint naar een houten vleugeldeur met sierlijke deurroosters voor de polygonale deurlichten en met bovenlicht. Al het vensterschrijnwerk werd vernieuwd, op het houten octogonale raam na.

De omheiningsmuur van de tuin volgt met zijn convexe verloop de straathoek en is opgebouwd uit baksteenmetselwerk, bovenaan afgeschermd door dekstenen. De plint van de woning wordt ononderbroken doorgetrokken in deze muur. Ter hoogte van de Aannemersstraat is een houten garagepoort uitgewerkt onder een bepleisterde en geschilderde latei. De openingen in de muur vlak naast de woning zijn waarschijnlijk pas in een latere periode aangebracht.

Van de interieurindeling zijn geen bouwplannen beschikbaar.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatiestaten Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), nummer 3554.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Sint-Amandsberg, BA-SA, 1924-1758.
  • POELMAN R. 2007: Het Werk van de Akker te Sint-Amandsberg, Liber Amicorum Koninklijke Vereniging Volkstuin ‘Werk van den Akker’ vzw Sint-Amandsberg, 102-117.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Art-decoburgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307338 (Geraadpleegd op )