erfgoedobject

Lijnaanplantingen als bosgrens

landschappelijk element
ID
307344
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307344

Beschrijving

Aan de zuidwestrand van Kolmontbos staan verschillende soorten lijnaanplantingen. Aan de voet van de helling staat een rij oude knothaagbeuken die recent opnieuw werden geknot. Deze knotbomenrij is vermoedelijk een relict van een voormalige scheidingshaag die de grens van het bos markeerde. In het noordwesten staan verspreid een aantal meidoornstammen die wijzen op een tweede grensmarkering. In het zuidoosten werd een rij van vijf opgaande zomereiken geplant, waarschijnlijk in een recentere periode. 

Deze lijnaanplantingen vallen samen met een historische perceelsgrens volgens het Primitief Kadasterplan. Op de latere topografische kaarten is te zien dat de grens van Kolmontbos in het zuidwesten min of meer stabiel is gebleven, onder meer door de aanwezigheid van een rechte toegangsweg die georiënteerd is op de historische hoeve en het kasteel van Kolmont aan de overzijde van de Burchtstraat. De verschillende bomen- en struikenrijen vervullen nog steeds een functie als grens en markeren de overgang van het bos naar de beekvallei.

 • Primitief kadaster 1840-1843: Kadasterarchief Primitief kadaster, Overrepen, wijkplan B, schaal 1:2500; originelen in Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Administratie Opmetingen en Waarderingen, online beschikbaar via Cartesius.be [online] https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=550/550_0001_000/550_0001_000_02516_000/550_0001_000_02516_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 19 juni 2020).
 • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut.

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Kolmontbos

 • Is deel van
  Overrepen

 • Is gerelateerd aan
  Burcht van Kolmont


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Lijnaanplantingen als bosgrens [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307344 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.