erfgoedobject

Neoclassicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
307392
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307392

Beschrijving

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1868 gebouwd in opdracht van patissier Julien De Wulf-Droesbeke, die toen op de Brabantdam 11 woonde. Het perceel liep oorspronkelijk door tot in de Hertstraat, waar zich vandaag nog een stalling bevindt.

Gezien de ligging op de oostelijke oever van de Muinkschelde, is de straat slechts langs één zijde bebouwd. Deze straatwand wordt gekenmerkt door vrij homogene aaneengesloten bebouwing van overwegend neoclassicistische rijwoningen, allen met gelijkaardige kroonlijsthoogte en bepleisterde gevelvlakken. Nummer 52 past daarom qua materialiteit en stijl goed in het straatbeeld, maar sluit niet aan op de bouwhoogte van de naastliggende woningen.

De rijwoning telt drie gelijke traveeën en drie bouwlagen, boven een souterrain, onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel staat op een hoge hardstenen plint met keldervensters achter diefijzers, en wordt bovenaan afgelijnd door een fraaie houten geprofileerde kroonlijst en tandlijst op voluutconsoles met acanthusblad, waartussen panelen. Horizontale accenten worden gelegd door hardstenen cordonvormende lekdrempels en de geprofileerde waterlijst van het hoofdgestel. De vermoedelijk later gewijzigde met imitatievoegwerk versierde gelijkvloerse verdieping heeft rechthoekige gevelopeningen. De voordeur in de linkertravee rust op vier hardstenen treden, met rechts daarvan twee identieke vensters. De getoogde vensters op de bovenverdiepingen hebben, op de middentravee van de eerste verdieping na, een identieke geprofileerde omlijsting, met op de tweede verdieping een geprofileerde onderdorpel. De gevel wordt gedomineerd door een centraal balkon op de eerste verdieping. Twee gedecoreerde voluutconsoles ondersteunen een hardstenen vloerplaat waarop een balustrade met geprofileerde postamenten. Een vensterdeur geeft uit op dit balkon, omlijst door ingediepte stijlen, een  gedecoreerde sluitsteen en een geprofileerde waterlijst die ondersteund wordt door twee gedecoreerde consoles. Al het schrijnwerk is recent.

Van de interieurindeling is geen planmateriaal beschikbaar.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1868/11042.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307392 (Geraadpleegd op 16-06-2021)