erfgoedobject

Neoclassicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
307395
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307395

Beschrijving

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1869 samen met de aanpalende, in de jaren 1960 verbouwde, woning op nummer 54-55 ontworpen. De opdrachtgever was “négociant” August Van Landeghem-Ganton. Oorspronkelijk liep het perceel door tot in de Hertstraat, alwaar zich nog een stalling of koetshuis bevindt.

Het burgerhuis vertoont in de gevelafwerking zeer grote gelijkenissen met de woning op nummer 53, gebouwd volgens een gelijktijdig bouwdossier in opdracht van J. Spilthoorn. De smalle woning op nummer 54-55 tussen deze twee bijna identieke woningen in, werd oorspronkelijk vormgegeven in een aansluitende stijl. Daardoor vormden de drie woningen een ensemble, nu onderbroken door de vernieuwde gevel van nummer 54-55. De plannen van de drie huizen zijn niet gesigneerd, waardoor we de ontwerper van het ensemble niet kennen.

Gezien de ligging op de oostelijke oever van de Muinkschelde, is de straat slechts langs één zijde bebouwd. Deze straatwand wordt gekenmerkt door een vrij homogene aaneengesloten bebouwing van overwegend neoclassicistische rijwoningen, allen met gelijkaardige kroonlijsthoogte en bepleisterde gevelvlakken. Nummer 56 past daarom qua materiaalgebruik, volumetrie en stijl goed in het straatbeeld.

De rijwoning telt drie traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain, onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De bepleisterde en geschilderde lijstgevel staat op een hardstenen plint en wordt bovenaan afgelijnd door een houten geprofileerde kroonlijst op tandlijst, een casementenfries en gedecoreerde voluutconsoles. Horizontale accenten worden gelegd door hardstenen puilijst en cordonvormende lekdrempels, de architraaf van het hoofdgestel en schijnvoegen op de gelijkvloerse verdieping die telkens naast een diamantkop uitwaaieren boven de gevelopeningen. Het gevelvlak is onderverdeeld in drie gelijke traveeën, waarbij alle vensters per verdieping identiek zijn. De gelijkvloerse gevelopeningen zijn rechthoekig en deze op de bovenverdiepingen getoogd, allen met een geprofileerde omlijsting. In de linkertravee is een houten vleugeldeur met bovenlicht bereikbaar via vier hardstenen treden. Rechts daarvan zijn twee keldervensters onder hardstenen latei uitgewerkt in de plint. Daarboven verlichten twee vensters boven hardstenen lekdrempels de gelijkvloerse verdieping. De vensters op de eerste verdieping zijn in de verdiepte borstweringen gedecoreerd met stafwerk, de vensters van de tweede verdieping hebben spiegels in de borstwering. Al het raamschrijnwerk is recent, naar historisch model vormgegeven.

Van de interieurindeling zijn geen bouwplannen beschikbaar.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling IV (Gent), 1869/17.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1869/11321/1.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307395 (Geraadpleegd op 19-06-2021)