erfgoedobject

Neoclassicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
307396
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307396

Beschrijving

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd in 1868 ontworpen door architect J.B. Van de Walle. De opdrachtgever was ondernemer Jean Gelyn, die toen in de Heuvelstraat 24 woonde. Het perceel liep toen door tot in de Hertstraat, waar zich nu een naoorlogs flatgebouw bevindt.

Gezien de ligging op de oostelijke oever van de Muinkschelde, is de straat slechts langs één zijde bebouwd. Deze straatwand wordt gekenmerkt door een vrij homogene aaneengesloten bebouwing van overwegend neoclassicistische rijwoningen, allen met gelijkaardige kroonlijsthoogte en bepleisterde gevelvlakken. Nummer 57 past qua materiaalgebruik, volumetrie en stijl in het straatbeeld, en is zeer gelijkaardig qua indeling en decoratie aan de woning aan de linkerzijde.

De rijwoning telt drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel staat op een lage hardstenen plint en is bovenaan afgelijnd door een vernieuwde kroonlijst op voluutconsoles met acanthusblad, waartussen casementen. Het gevelvlak is ingedeeld in drie gelijke traveeën, waarbij alle gevelopeningen getoogd en per verdieping identiek uitgewerkt zijn. Horizontale accenten worden gelegd door schijnvoegen op de gelijkvloerse verdieping, de hardstenen puilijst en geprofileerde waterlijsten. In de rechtertravee leiden drie hardstenen treden naar de inkom. De houten vleugeldeur in art-decostijl, met smeedijzeren deurroosters en een glas-in-loodraam in het bovenlicht dateert uit het interbellum. Aan de linkerzijde wordt de plint geopend door twee keldervensters met hardstenen omlijsting, waarvan de dievenijzers ook in art-decostijl uitgewerkt zijn. Daarboven verlichten twee vensters waarvan de lekdrempels ondersteund worden door consoles met diamantkoppen de gelijkvloerse verdieping. Alle gelijkvloerse gevelopeningen worden bekroond door een diamantkopsleutel. Op de eerste verdieping wordt een geprofileerde waterlijst onderbroken door drie vensters, elk binnen een geprofileerde omlijsting met oren, een gedecoreerde sluitsteen en een casement in de borstwering. Op de tweede verdieping zijn de vensters identiek versierd, maar met een golvende spiegel in de borstwering. Al het vensterschrijnwerk werd vernieuwd.

Van de interieurindeling zijn geen bouwplannen beschikbaar.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1868/11053.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307396 (Geraadpleegd op 16-06-2021)