erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

bouwkundig element
ID
30742
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30742

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eclectisch bedehuis, geïnspireerd op het vooroorlogse, naar ontwerp van architect M. Dujardin (Komen) van 1922, ter vervanging van kruiskerk met houten kruisingstoren en koor met vlakke sluiting daterend uit de 14de eeuw, waarvan transept na Geuzentijd op romaanse grondvesten herbouwd en schip in 1877 onder leiding van architect A. Croquison vergroot. Gelegen aan kruising van Hollebeke-Dorp en Wielewaalstraat, middenin groenvoorziening; kapelletjes met verschillende staties in bas-reliëf rondom; kerkhof ten noordoosten. Naar aanleiding van zogenaamd wonderbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hollebeke, inrichting van processie op feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte, en bouw van kapel midden 12de eeuw. Hiernaast oprichting in 1630 van parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte, die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd vernield.

Georiënteerd bedehuis van het basilicaal type met kruisingstoren, driebeukig schip van vier traveeën, licht uitspringend transept met aanleunende traptoren tegen de noordelijke transeptarm, noordelijk en zuidelijk zijkoor van één travee met vlakke sluiting, hoofdkoor van één brede en twee smalle traveeën en vijfzijdige sluiting, en ten zuidoosten sacristie. Gele baksteenbouw op sokkel van Doornikse steen. Gebruik van blauwe hardsteen voor onder meer druiplijsten, dekplaten, topstukken, negblokken, alsook voor zuilen, sokkels, kapitelen. Leien bedakingen.

Westgevel: gelede puntgevel voorzien van aandak, schouderstukken en kruisvormig topstuk; haaks op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen. Westelijk portaal: spitsboogdeur in geprofileerde omlijsting rustend op arduinen zuiltjes met acanthusbladkapiteel; afdekkende druiplijst met gestrekte einden. Erboven, smalle spitsboogvensters (vierlicht) en roosvenster samengesteld uit oculi, binnen één brede spitsboogomlijsting op afzaat. Klimmende spitsboognissen in top. Flankerende zijbeuken onder lager lessenaarsdak, waarvan westelijke gevels gestut door middel van haaks op elkaar staande hoeksteunberen met versnijding; voorts voorzien van aandak op schouderstuk en geajoureerd met gekoppelde spitsboogvenstertjes op afzaat, met druiplijst en doorlopende lekdrempel. Noord- en zuidgevel tot eerste koortravee, geritmeerd door middel van steunberen met versnijding en smalle spitsboogvensters, gekoppeld in zijbeuken zie westgevel, en gevat in rondboogomlijsting voor bovenlichten. Aflijnende baksteenfriezen, onder meer tandlijst bij middenbeuk. Transeptarmen met vlakke sluiting, zie westgevel. Bovenlichten zie middenbeuk. Tegen oosthoek van noordelijk transept: ronde traptoren van vier ongelijke geledingen, onder (kegel)spits. Markerende cordons. Smalle rechthoekige venstertjes. Octogonale kruisingstoren onder naaldspits naar regionale traditie. Arduinen zwikken, negblokken en bolkozijnen, ter hoogte van eerste geleding. Spitsbogen galmgaten op afzaat, met doorlopende druiplijst en lekdrempel. Aflijnende tandlijst. Hoofdkoor geritmeerd door middel van steunberen met versnijdingen en geprofileerde spitsboognissen met ingeschreven spitsboogvenster en oculus; afzaat en doorlopende lekdrempel. Aflijnende tandlijst.

Ten zuidoosten sacristie onder zadeldak, op rechthoekige plattegrond, in aansluitende stijl, zie het materiaalgebruik, zijpuntgevels met aandak en schouderstukken, haaks op elkaar staande hoeksteunberen met versnijding. Rechthoekige muuropeningen met arduinen dorpels, opgenomen in korfboogomlijsting. Kruisribgewelven: in middenbeuk en hoofdkoor opgevangen door schalken met knoppenkapiteel, in het schip aansluitend bij de arduinen zuilen met gelijksoortig kapiteel. Spitsbogige gordel- en scheibogen van baksteen. Bundelpijlers ter hoogte van de kruising. Gelijksoortige overwelving in de zijbeuken, doch aan de noord- en zuidzijde rustend op consoles, eveneens met knoppenkapiteel. Mobilair: volledig neogotisch.

 • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 13193.
 • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Ieper I, Brussel, 1978, p. 28-29.
 • SLOSSE L., Rond Kortrijk of schetsen over prochien van het oud bisdom van Doornik, liggende in de voormalige dekenijen van Helkijn, Kortrijk en Wervik, II, Handzame 1977, p. 651-686.

Bron: DELEPIERE A.-M., HUYS M. & LION M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

In de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk bevindt zich een aediculum ter herinnering aan militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het bestaat uit twee witmarmeren zuiltjes met een hardstenen met palmbladeren versierd basement en Korinthisch kapiteel; een gepolijste hardstenen sokkel, nis en gebogen entablement versierd met helm en palmtak in reliëf.

 • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

 • Is gerelateerd aan
  Standbeeld militaire en burgerlijke slachtoffers en Franse militairen

 • Is deel van
  Hollebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30742 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.