erfgoedobject

Modernistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
307434
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307434

Beschrijving

Dit burgerhuis met garage, waarvan het perceel oorspronkelijk doorliep tot in de Jakob Heremansstraat, werd in 1935 in modernistische stijl ontworpen door architect Theofiel Desmet. De opdrachtgever was J. Saelens, die toen in de Lange Boomgaardstraat 11 in Gent woonde.

Van Theofiel Desmet kennen we verschillende appartementsgebouwen en opbrengstwoningen in een versoberde, zakelijke baksteenarchitectuur uit de jaren 1930. In de rijwoningen die we van hem kennen, werden deuren en poorten vaak uitgebreid voorzien van decoratief smeedwerk met abstracte motieven.  

De woning sluit qua stijl en materiaalgebruik aan bij het straatbeeld, maar onderscheidt zich met haar lagere bouwhoogte en gevelbreedte door horizontaliteit. 

De rijwoning telt twee bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel staat op een hardstenen plint en is opgebouwd uit baksteenparement, sterk horizontaal geleed door witgeschilderd, gecementeerd betonnen band- en lijstwerk. De gelijkvloerse verdieping wordt gedomineerd door een brede rechthoekige poortopening onder geschilderde betonnen latei, ingevuld met een zesdelige houten garagepoort met reliëfglas en siersmeedwerk. Boven de latei een drieledig bovenlicht in een witgeschilderd stalen raamprofiel met een geometrische glas-in-loodversiering. Rechts daarvan is er een opvallende rondboogopening onder een steense rollaag met twee hardstenen treden en houten vleugeldeur waarin reliëfglas achter smeedwerk. De deur wordt geflankeerd door twee smalle rechthoekige vensters eveneens onder steense rollaag met houten ramen met reliëfbeglazing achter decoratief smeedwerk. De bovenverdieping wordt ingenomen door een bijna gevelbrede erkerpartij met afgeronde zijhoeken in tegelverband. De erker op een witgeschilderde gecementeerde betonnen vloerplaat is ingedeeld in twee delen door een verticale dwarse muur op een dito betonnen aanzet. De erker is horizontaal volledig opengewerkt door een bandvenster met gekoppelde recente ramen, gescheiden door ronde tussenstijlen onder een witgeschilderde gecementeerde betonnen latei. Aan de linkerzijde is een uitsparing gemaakt voor een klein balkon met borstwering met buisbalustrade waarop een vensterdeur uitgeeft. De linkerzijde van de gevel wordt afgelijnd met een geprofileerde houten kroonlijst die de kromming van de erker volgt en doorloopt tot het belendende pand. Aan de rechterkant is de erker hoger uitgewerkt en is de dakrand afgewerkt met pannen. De gevelpartij rechts van de erker is nog hoger uitgewerkt, waardoor een trapeffect ontstaat. De bouwplannen voorzagen een buisbalustrade boven de kroonlijst aan de linkerzijde en een vlaggenstok op de rechtse afronding.

Het opmerkelijk ruime perceel loopt met een knik door tot de Jakob Heremansstraat waar het als een laag garagevolume met bovenverdieping uitmondt. Hierbij was de gelijkvloerse verdieping volledig opengewerkt met een zevendelige houten beglaasde vouwdeur met deurroosters, afgewerkt met een witgeschilderde gecementeerde betonnen omlijsting op de getrapte dagkanten. Deze vouwdeur werd na 2009 vervangen door een hedendaagse invulling. De gevel werd in hetzelfde baksteenparement als de gevel langs de Paul Fredericqstraat uitgewerkt, waarbij een driezijdige erker met rechthoekig grondplan uitkraagt naast een smaller vierkant venster. De erker is langs alle zijden opengewerkt met gekoppelde recente ramen tussen ronde hoekstijlen. Horizontale accenten worden gelegd door de vloerplaat van de erker, door een over de gevel doorgetrokken latei en door de uitkragende houten kroonlijsten.

De ontwerper gaf volgens de bouwplannen de woning een enkelhuisindeling mee. De gelijkvloerse verdieping is zowel via de Paul Fredericqstraat als de Jakob Heremansstraat toegankelijk via een poort die uitgeeft op de grote open garageruimte die het hele perceel inneemt, op de vestibule na. Deze is toegankelijk via de voordeur in de Paul Fredericqstraat en bevat een trap waarachter een toilet geplaatst is. Alle woonvertrekken bevinden zich op de eerste verdieping, waarbij de woonkamer en eetplaats zich langs de Paul Fredericqstraat bevinden. Ter hoogte van de knik in het perceel zijn twee kamers, een schotelhuis en dienkamer uitgewerkt tussen een kleine koer aan de linkerzijde en de traphal aan de rechterzijde. Het gedeelte langs de Jakob Heremansstraat is ingedeeld in twee kamers en een badkamer die allen vanuit de traphal bereikbaar zijn. Verder is de woning grotendeels onderkelderd.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen van particuliere woningen, G12, 1935/P/18.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939): Stedenbouw - Opleiding - Patrimonium, onuitgegeven proefschrift, Universiteit Gent, 215.

Auteurs: De Caluwé, Carlo; Janssens, Karolien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Modernistisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307434 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.