erfgoedobject

Heilige Kruiskapel met witte paardenkastanje als kapelboom

bouwkundig / landschappelijk element
ID
307449
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307449

Beschrijving

Eind 19de-eeuwse Heilige Kruiskapel of Kapel Walho met witte paardenkastanje als kapelboom. De kapel is gelegen op een pleintje gevormd door de kruising tussen de Bormansstraat en de Walhostraat.

Historiek

De kapel dateert van 1899 en werd naar verluidt gebouwd op de restanten van de oude muren van een voormalige veldkapel uit 1780. Het onderhoud van de kapel werd sinds meer dan een halve eeuw verzorgd door de familie Muls-Menten-Petré, zie vroeger bord met dankbetuiging uit 1924. In 2011 vond een laatste restauratie en herinwijding plaats. De kapel vormde eertijds een rustpunt voor de sacramentsprocessie. Pelgrims kwamen er onder meer bidden voor hun zieke vee. Om de ziekte af te binden, werd een stukje touw of wat haar van het zieke beest afgeknipt om het vast te knopen aan de tralies van het venstertje in de kapeldeur. Vroeger vierde Walshoutem de zogenaamde Kruisdagen waarbij op de laatste dag bij deze kapel een plechtigheid plaatsvond.

Kapel

Eenvoudige kapel op rechthoekig grondplan. Witbeschilderde kapel in baksteenbouw op een zwart gepekte plint. Licht overkragend zadeldak met rode pannenbedaking. De noordzijde is voorzien van een spitsboogvormige deuropening met getralied bovenlicht en klein spitsboogvormig en eveneens getralied venstertje. De zijgevels zijn opengewerkt met drie getraliede rondboogvormige vensters. Op de nok is een houten kruis met Christusbeeld geplaatst.

Eenvoudig interieur; betegeling met cementvloer, gepleisterd tabernakel met geprofileerde rondboog en centraal opgehangen kruisbeeld.

Kapelboom

Aan de zuidelijke koorzijde is een witte paardenkastanje aangeplant als kapelboom. Er kon niet achterhaald worden of deze soortkeuze bepaald is door het gebruik van de kapel als bidplaats voor genezing van zieke dieren. De onderstam van de boom is beschadigd.

  • WEMANS G. 2013: Walshoutem, kapelletjes, Ons Landens Erfdeel 81 [online], https://www.ghklanden.be/walshoutem-1html (geraadpleegd op 2 augustus 2019).

Auteurs :  Himpe, Koen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heilige Kruiskapel met witte paardenkastanje als kapelboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307449 (Geraadpleegd op )