erfgoedobject

Wederopbouwhoeve

bouwkundig element
ID: 307457   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307457

Beschrijving

Wederopbouwhoeve uit de jaren 1920, beeldbepalend gelegen op de hoek van de Ieperstraat en de Hollebekestraat. De hoeve heeft aan de Ieperstraat een opvallend woonhuis van twee bouwlagen hoog, eertijds café.

Historiek

Op de Ferrariskaart (1771-1778) is de site van de latere wederopbouwhoeve nog een onbebouwd perceel. Op de Atlas der Buurtwegen (1841) zijn een lang gebouw, mogelijk een kleine langgestrekte hoeve, en een bijgebouwtje weergegeven. Na de verwoesting van de gebouwen in de Eerste Wereldoorlog werd vermoedelijk in de eerste helft van de jaren 1920 een nieuwe hoeve gebouwd, voor eigenaar J. Vanderhaeghe – Callens. De kadastrale intekening van de wederopbouwhoeve gebeurde in 1929.

Beschrijving

De woon- en stalvleugel met zadeldak (platte pannen) strekt zich uit langs de Ieperstraat. De gevelwand van dit volume wordt boven afgeboord door een tandfries van baksteenkoppen. Het deels onderkelderd woonhuis is twee bouwlagen hoog. Boven de voordeur is het houten kader bewaard van een verdwenen opschrift, vermoedelijk van het vroegere café naar mondelinge mededeling van de huidige eigenaar. Aan de noordzijde van het huis staat het eenlaagse volume van de stal.

Vensters, deuropeningen en stalvensters worden overspannen door getoogde strekkenlagen met een afwisselende witte beschildering. De straatgevel heeft een eveneens wit geschilderde baksteenlaag tussen de eerste en tweede bouwlaag. Tussen de twee stalvensters en onder de kroonlijst van het woonhuis zijn decoratief uitgewerkte trekankers aangebracht. Het schrijnwerk van de T-vensters van de eerste verdieping van het woonhuis is oorspronkelijk. De vrijstaande zuidelijke dwarsgevel bevat onderaan twee halve oculusvensters en bewaart het houten kader van een verdwenen opschrift.

Het spievormige erf van de hoeve wordt aan de Hollebekestraat afgesloten door een baksteenmuur met steunberen. De muur is afgedekt door een bakstenen ezelsrug die aansluit op de afzaten van de steunberen. De hoek- en hekpijlers worden respectievelijk bekroond door een bakstenen en een betonnen tentdakje. Het erf is verhard met hergebruikte abristenen.

De stal- en schuurvleugel is een verankerde baksteenbouw onder zadeldak (platte pannen) met dakrand, haaks georiënteerd op de Ieper- en Hollebekestraat. De dwarsgevel aan de Ieperstraat bevat twee stalvensters en laadopeningen met betonnen lateien. Het volume tussen het woonstalhuis en de stal- en schuurvleugel is een jonger bijgebouw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Heuvelland, afdeling I (Wijtschate), 1929/79.

Auteurs :  Debonne, Vincent
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wederopbouwhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307457 (Geraadpleegd op 11-08-2020)