erfgoedobject

Van Dyckhoeve

bouwkundig / landschappelijk element
ID
307468
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307468
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Van Dyckhoeven
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Van Dyckhoeven
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

De twee Van Dyckhoeves zijn op omhaagd terrein gelegen hoeven met losstaande bestanddelen, gekasseide erven. De tegen de straat gelegen hoeve (nummer 89) bestaat uit drie gelijklopende gebouwen (nok loodrecht op de straat) en de noordelijke hoeve (nummer 91) telt twee gebouwen (nok parallel aan de straat). Tot in het midden van de 19de eeuw stond er slechts één hoeve.

Nummer 89. Hoeve met losstaande bestanddelen bestaande uit drie gelijklopende gebouwen, namelijk woonstalhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw met oudere kern zie bouwnaden oostgevel; stal aan westzijde uit de tweede helft van de 19de eeuw en langsschuur aan oostzijde uit het vierde kwart van de 19de eeuw (?). Rechthoekige bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen, golfplaten). Woonhuis met onderkelderde westzijde met opkamer van drie traveeën. Rechthoekige beluikte en getraliede vensters met arduinen dorpels, rechthoekige deur. Overige vensters met arduinen dorpels, rechthoekige deuren met houten lateien.

 


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  :

Aanvullende informatie

De Van Dijckhoeven bevinden zich op een terrein omgeven door een geschoren haag. De Biologische Waarderingskaart (versie 2, 1997-2010) vermeldt ten oosten van de bebouwing de aanwezigheid van verruigd grasland. Ten noorden komen akkers en grasland voor. Ten westen van de bebouwing bevindt zich een tuin met enkele opgaande bomen. Aan de noordzijde wordt de tuin begrensd door een opgaande bomenrij.

Auteurs : Cox, Lise
Datum:

De hoeve op nummer 89 onderging sinds het moment van inventarisatie (1985) grondige verbouwingen. Het gevelparement werd gewijzigd, net als de muuropeningen van woonhuis en aansluitende stal. Het stalvolume ten westen van het woonhuis is verdwenen.

Auteurs : Daemen, Caroline
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Van Dyckhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307468 (Geraadpleegd op )