erfgoedobject

Kasseiweg Hauthem

landschappelijk element
ID: 307471   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307471

Beschrijving

Een deel van de weg Hauthem in Sint-Katharina-Hauthem is aangelegd in waaiervorm met vierkante mozaïekkasseien in Tiense kwartsiet. De kasseien zijn met zand gevoegd en liggen tussen betonnen boordstenen met nog enkele restanten van een oudere kantopsluiting in Petit Granit.

De aanleg van mozaïekkasseien zoals gebruikt in de kasseiweg Hauthem was gereserveerd voor verstedelijkte contexten, dorpskernen, gesloten abdij- of kasteeldomeinen etc. Om decoratieve redenen maar ook omwille van de stevigheid werden mozaïekkasseien meestal in een boog- of segmentenverband gelegd. Soms werden de kasseien in het meer ingewikkelde pauwstaartverband gelegd waarvan het schubbenverband in de kasseiweg Hauthem een voorbeeld is. De technische moeilijkheidsgraad van dit verband zorgde voor een hogere kostprijs dan het eenvoudiger halfsteensverband, zodat dit eerder in periodes van economische voorspoed opdook of wanneer er financiële marge was voor een meer esthetische aanpak.

Op een plan van de gemeente Hoegaarden uit 1932 wordt een ontwerp weergegeven voor het verbeteren van enkele buurtwegen waaronder de weg Hauthem. Een deel van de weg wordt hierop weergegeven als ‘bestrating met oude kasseien’. De mozaïekkasseien dateren dus minstens uit de eerste helft van de 20ste eeuw maar aangezien hier sprake is van ‘oude kasseien’ gaat het vermoedelijk om ouder materiaal dat al dan niet hergebruikt werd om het rijcomfort hier te verbeteren.

De kasseiweg getuigt van een specifieke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken waarbij de tot dan toe moeilijk begaanbare aardewegen vervangen werden door een slijtvast alternatief. De aanleg, fundering en afboording van kasseiwegen vraagt een zekere technische kennis en vakbekwaamheid. Tiense kwartsiet is een streekeigen bouwsteen die vooral ontgonnen werd in de 19de en 20ste eeuw en als kasseisteen in heel de provincie Vlaams-Brabant voorkomt. De kwartsiet van Tienen wordt ook Vossekop of Rosse Napoleonskop genoemd en wordt gekenmerkt door een onregelmatig oppervlak en bruinrode tot grijsbruine patina. 

  • Gemeente Hoegaerde, Ontwerp voor het verbeteren der buurtwegen nrs. 8, 15, 26 en 27 in het gehucht "Houthem Ste-Catherina", Grondplan, goedgekeurd op 22.09.1938.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasseiweg Hauthem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307471 (Geraadpleegd op 16-07-2020)