erfgoedobject

Hoogstamboomgaard met kornoeljehaag

landschappelijk element
ID
307523
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307523

Beschrijving

Deze hoogstamboomgaard ligt achter het Herenhuis Swaenhof. Tussen de woning en de boomgaard ligt een ommuurde tuin.

De boomgaard bevat verschillende soorten hoogstamfruitbomen en kan begraast worden. De boomgaard is op historische kaarten afgebeeld. Rond 1870-1880 was er al op een deel van het perceel een boomgaard aanwezig. In 1937 min of meer in de huidige vorm, rond 1960 waren er rondom deze boomgaard nog verschillende andere. De huidige bomen zijn een vervanging van de oudere en dateren van het begin van de 21ste eeuw (google streetview 2009).

Rondom de boomgaard is er een kornoeljehaag aanwezig. Het is onduidelijk van wanneer deze haag exact dateert, hoewel op historische kaarten ook een afsluitinghaag te zien is. Kornoelje is een soort die in deze streek regelmatig, maar bijvoorbeeld minder dan meidoorn, gebruikt werd in afsluitingshagen. Deze soort kon gekruist of gevlochten worden.


Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Herenhuis Swaenhoff


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoogstamboomgaard met kornoeljehaag [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307523 (Geraadpleegd op )