erfgoedobject

Dreef van robinia's

landschappelijk element
ID
307544
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307544

Beschrijving

De Wolfsvenweg is een dreef van robinia's, een soort die zelden voorkomt in dreven. De dreef is 4 à 5 m breed en langs weerszijden liggen grachten.

Het wegdek is grotendeels aangelegd met kiezel. In het zuiden bestaat een klein gedeelte uit een weg van twee-sporenbeton met een grasstrook ertussen.

De bomen zijn geplant volgens een geschrankt plantpatroon met plantafstanden van circa 11 m. De stamomtrekken variëren tussen de 130 en 260 cm. In de dreef staan ook enkele zilverberken.

Veel robina's zijn aangetast door zwavelzwammen die houtrot veroorzaken. Dit wijst erop dat de bomen zich in het veteraanstadium bevinden.

Zoals uit de Ferrariskaart blijkt, was dit gebied op het einde van de 18de eeuw nog heide. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd dit bebost met naaldhout en ontstond er een netwerk van orthogonale ontginningswegen. De Wolfsvenweg was de meest zuidelijke van deze wegen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het bos grotendeels omgezet naar weilanden. Op de topografische kaart van 1969 en luchtfoto van 1970 is de dreef duidelijk zichtbaar. Het is niet duidelijk of deze bomen deel uitmaakten van het drevenpatroon in het bos, dan wel pas na de ontbossing werden aangeplant.

 


Auteurs: Kinnaer, Anse
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dreef van robinia's [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307544 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.