erfgoedobject

Woning De Boel

bouwkundig element
ID: 307558   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307558

Beschrijving

Gezinswoning uit 1987 voor de familie De Boel naar ontwerp van Architecten Werk Groep met ontwerpers Bob Van Reeth, Marc Van Bortel, Mica Frank en Geert Driesen. Driegevelwoning van twee bouwlagen met een lage plint in blauwe hardsteen en halfsteens licht roodbruin baksteenmetselwerk onder een ontdubbeld zinken zadeldak. Het schrijnwerk in hout is onbewerkt en verkrijgt een grijze patina. De gevels ogen vrij open door het gebruik van grote vensterpartijen.

De straatgevel is uitgezonderd de gelijkvloerse verdieping perfect symmetrisch opgebouwd. Op de begane grond verdeelt een verticaal geplaatst rond grijskleurig stalen kokerprofiel de straatgevel precies in twee. Links daarvan is er een garagepoort in houten horizontale planken. Een insprong in de vorm van een halve segmentboog rechts van het midden fungeert als portaal. Haast niet merkbaar steekt er in de linkse zijde van het portaal een secundaire toegang tot de garage. De achterwand van het portaal wordt van de inkom gescheiden door in hout gevatte vierledige en plafondhoge glazen wand, geplaatst in een boog die tot de buitengevel terugloopt. Eén segment van die wand is voorzien van de inkomdeur. De gevel op de verdieping wordt doorbroken door twee grote symmetrisch geplaatste ramen. Ook in het dak zijn er twee symmetrisch geplaatste dakramen.

Zeer karakteristiek is de zijgevel die aan beide zijden van een centrale verticale as gespiegeld is. De gevel is sterk opengewerkt door een centrale, twee verdiepingen hoge segmentboogvormige beglaasde insprong die geschraagd wordt door een rond grijskleurig stalen kokerprofiel. Op de verdieping is de insprong opgevat als terras met een fijne stalen reling. Daarboven, op de tweede verdieping twee grote ramen, eveneens symmetrisch geplaatst. Een gelijkaardige symmetrie geldt ook voor de achtergevel met uitzondering van een lage uitbouw van de keuken met lichtkoepel.

Het grondplan toont behalve de garage en de inkom met sanitair een helder interieur met een leefruimte, gedeeltelijk met een vide en een open keuken met lichtkoepel. Centraal in het huis bevindt zich een spiltrap die vanaf de kelder tot de tweede verdieping loopt.  Eerste en tweede verdieping zijn zeer sterk opengewerkt en ingericht als slaapkamers, sanitaire voorzieningen en een werkruimte.

De huidige inrichting is niet gekend.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1987/333 en 1987/1369.
  • DE KOONING M. (red.) 1988: Architectuur als Buur. Panorama van Gent en omstreken 1968-1988, Gent.

Bron     : -
Auteurs :  Lenaerts, Tom
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woning De Boel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307558 (Geraadpleegd op 25-05-2020)