erfgoedobject

Burgerhuis in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID
307581
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307581

Beschrijving

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd naar een ontwerp uit oktober 1922 door de architect Louis van Rijmenant (gevelinscriptie). Opdrachtgever was de handelaar en industrieel Jozef De Vos, die eerder op het links aanpalende perceel nummer 47 een eerste woning met garage in de Hilda Ramstraat 55 liet bouwen naar een ontwerp door Van Rijmenant uit maart 1922. In september 1923 volgde nog een derde bouwproject van bouwheer en architect op het zuidelijk hoekperceel Koninklijkelaan 43 en Hilda Ramstraat 57-59, gelegen tussen beide woningen en de garage in: een meergezinswoning voor rekening van De Vos, en een burgerhuis voor rekening van Van Rijmenant. De Vos betrok korte tijd de woning op nummer 47, en verhuisde na voltooiing naar één van de duplexappartementen in de meergezinswoning op nummer 43. De garage in de Hilda Ramstraat werd midden jaren 1920 uitgebaat als Garage De Vos Frères, maar is vandaag verdwenen. De vier panden Koninklijkelaan 43-47 en Hilda Ramstraat 57-59 vormen een levendig ensemble in beaux-arts- en vroege art-decostijl.

Het ontwerp is representatief voor het vroege oeuvre van Louis Van Rijmenant uit de jaren 1920. Naar type en stijl sterk verwant zijn het burgerhuis Elisabethlaan 73 en de burgerhuizen Koninklijkelaan 37 en 47. Ook de meergezinswoning op nummer 35 en het appartementsgebouw op de noordelijke hoek van Koninklijkelaan en Hilda Ramstraat behoren tot de realisaties van de architect uit het midden van de jaren 1920. Zijn loopbaan kende een hoogtepunt omstreeks 1930 met  ontwerpen van flatgebouwen in art-decostijl in Antwerpen, waaronder als belangrijkste het complex Perreman-Van Rijmenant aan de Jan Van Rijswijcklaan en het complex Rosenblum-Berger op de hoek van Charlottalei en Consciencestraat.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een plat dak. Bij de uitvoering is afgeweken van het vergunde ontwerp, dat nauwer aansloot bij Koninklijkelaan 47. In plaats van de geplande pseudo-mansarde werd geopteerd voor een volwaardige verdieping, en een fronton verving de oculus boven het portaal. De lijstgevel heeft een verzorgd parement uit witte natuursteen, met een gestileerd decor ontleend aan de Lodewijk XVI-stijl en het néo-Grec. Asymmetrisch van opzet legt de gevelcompositie de klemtoon op het brede zijrisaliet, dat wordt gemarkeerd door een over de drie bouwlagen oplopende bow-window met drielichten en op de begane grond een geajoureerde borstwering. Het balkon van de eerste verdieping, met een smeedijzeren borstwering tussen postamenten, steunt net als de kroonlijst op zware, gegroefde consoles met rozet en guttae. Een oplopend lijndecor siert de zijpenanten, bekroond door medaillons met ster. De smalle deurtravee onderscheidt zich door de vlak omlijste inkomdeur, bekroond door een driehoekig fronton met tandlijst, ster in het timpaan en acroteria. Daarboven zijn de rechthoekige vensters gevat in een oplopende, vlakke omlijsting met sluitsteen, oren, chutes en guttae, elk voorzien van een lekdrempel met bewerkte onderdorpel. Een gekorniste en gebogen, houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging. De smeedijzeren vleugeldeur en het houten vensterschrijnwerk met kleine roedeverdeling zijn bewaard. Ook de voortuinafsluiting met bewerkte hardstenen en smeedijzeren hekken, die doorloopt over het perceel van nummer 47, bleef integraal behouden.

Volgens de bouwplannen wordt de plattegrond over de volledige breedte opgedeeld door de centraal ingeplante traphal met bovenlicht. Op de begane grond nemen het salon en de inkomhal de straatzijde in, en de lagere eetkamer of ‘familiekamer’ de tuinzijde, geflankeerd door de keuken annex keldertrap, pomphuis en wc. Boven eetkamer en keuken bevinden zich op entresolniveau twee kamers. De eerste verdieping bestaat uit de slaapkamer en badkamer en de tweede verdieping uit drie kamers, beide beperkt tot het hoofdvolume. De kelder is opgedeeld uit een provisie-, kolen- en bergkelder.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 961#6745.

Auteurs :  Claeys, Inès
Datum  : 2021


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in beaux-artsstijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307581 (Geraadpleegd op 10-05-2021)