erfgoedobject

Burgerhuis Home Sweet Home

bouwkundig element
ID
307592
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307592

Beschrijving

“Home Sweet Home” is een burgerhuis in cottagestijl, vermoedelijk opgetrokken in 1926. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, de bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend. De woning maakt deel uit van een homogeen ensemble van cottagewoningen Koninklijkelaan 111 tot 121, gekenmerkt door houten puntgevels in vakwerkbouw. Daaronder de aanpalende eigen woning van de architect Guillaume Peeters uit 1925, die ook de nummers 111, 113 en 115 ontwierp in 1927-1928. Ingeplant in halfopen bebouwing, vormt “Home Sweet Home” het pendant van de gelijkaardige woning Tanke-Faes op nummer 121. De Schotse koopman Thomas Maguire en zijn gezin waren volgens het adresboek Ratinckx van 1928 de eerste bewoners van het pand. De woning onderging een renovatie in functie van het verbeteren van het wooncomfort naar een ontwerp van de architect  Dominique Six uit 2003.

De rijwoning in halfopen bebouwing wordt van de straat gescheiden door een voortuin, vandaag afgesloten door een niet-oorspronkelijk bakstenen muurtje. Het volume omvat twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder een overkragend, complex pannen zadeldak. Voor- en zijgevel zijn opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk (papesteen en klampsteen) in kruisverband, op een plint uit blauwe hardsteen. Beschilderde witte natuursteen is gebruikt voor hoekblokken, lateien, dorpels en de gevelsteen. De oplopende erkerpartij en overkragende puntgevel van de voorgevel vormen een houten vakwerkconstructie in stijl- en regelwerk met bepleisterde vakken. Van de zijgevel zijn de bovenbouw en puntgevel afgewerkt met een ruwe beraping. Het pittoreske karakter van deze architectuur berust op de traditionele combinatie van kleurrijk metselwerk, vakwerkbouw en beraping, de plastische werking van erkers en luifels, en het levendige spel van gevarieerde venstervormen, daken en schouwen.

De asymmetrische compositie van de voorgevel wordt in de brede rechtertravee bepaald door de over twee bouwlagen oplopende, rechthoekige erkerpartij uit stijl- en regelwerk, opengewerkt in drie- en zijlichten. Een tudorbogige inkomdeur gevat in een vlakke omlijsting met geprofileerde dagkanten en negblokken in de linkertravee, wordt beschermd door een gestrekte luifel op voluutconsoles. Erboven een gevelsteen met opschrift “HOME SWEET HOME”, en een driezijdig, volledig opengewerkt erkertje. De breed uitkragende geveltop rust op draagbalken en de oplopende erkerpartij van de rechtertravee. In de top een tweelicht met afgeschuinde bovenhoeken en een ingesnoerde colonnet. In de nagenoeg blinde zijgevel markeert een rechthoekig traplicht met blind boogveld de middenas; verder de dienstinkom met pannen luifel en het massief van de schoorsteen. De houten inkomdeur en het vensterschrijnwerk met kleine roedeverdeling zijn bewaard of vernieuwd naar het oorspronkelijke model.

Tot de renovatie van 2003 was de oorspronkelijke indeling van de onderkelderde woning vermoedelijk nog grosso modo intact. De woonkamer vormde met de open traphal en eetkamer een doorlopende ruimte, waarin een afgescheiden inkomsas aan de straatzijde en de keuken aan de tuinzijde. De eerste verdieping bestond uit een voorkamer en achterkamer, over de volledige breedte van de woning gescheiden door de traphal. Een wenteltrap ontsloot het dakniveau, eveneens ingedeeld in een voorkamer en een achterkamer annex berging.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 961#469 en 961#11205.

Auteurs :  Caboz Cabeleira, Shanna
Datum  : 2021


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis Home Sweet Home [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307592 (Geraadpleegd op 17-06-2021)