erfgoedobject

Samenstel in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID
307607
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307607

Beschrijving

Geheel in beaux-artsstijl gevormd door twee burgerhuizen in halfopen bebouwing, oorspronkelijk met kantoren en een werkplaats, naar een ontwerp uit eind 1921, uitgevoerd in 1922. Opdrachtgever was de ondernemer J. Janssens. Uit het bouwdossier vallen de ontwerper noch aannemer af te leiden. Nummer 54 was bedoeld als privé-woning van bouwheer Janssens, die op het gelijkvloers van nummer 56 de firma “Hélios” vestigde, een atelier voor ‘industrieele lichtteekening’ gespecialiseerd in fotografie, vergrotingen en inlijstingen. De verdiepingen van nummer 56 herbergden een meer bescheiden bovenwoning.

In 1938 vroeg de toenmalige eigenaar van nummer 54 een bouwvergunning voor het dichtmetselen van de dienstinkom in de zijgevel en het veranderen van het hek aan de straat. In 1948 vroeg de toenmalige eigenaar van nummer 56 een bouwvergunning om de oorlogsschade te herstellen en het pand op te delen in drie appartementen met heropbouw van de achterbouw, naar een ontwerp van de architect M. Roelandt. Na weigering diende hij in 1952 een nieuwe bouwaanvraag in voor dezelfde werken, nu naar een ontwerp door de architect René Nuyens.

De woningen met een gevelbreedte van elk drie traveeën, tellen drie bouwlagen, oorspronkelijk onder een licht hellend schilddak, in nummer 56 vervangen door een plat dak in 1952. Beide panden waren oorspronkelijk achteraan verbonden door het atelier en de achterbouw van nummer 56, die in 1952 met één bouwlaag werd verhoogd. De voorgevels onderscheiden zich door een bekleding in imitatie-natuursteen op een plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst, met een bovenbouw in kolossale orde, beantwoorden de opstanden respectievelijk aan een asymmetrisch en een axiaal-symmetrisch schema. De ordonnantie is ontleend aan de Lodewijk XVI-stijl, met een ingehouden, onderling licht afwijkend geveldecor, beëindigd door een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst. Verder overwegend rechthoekige deur- en vensteropeningen met individuele lekdrempels en op de tweede verdieping onderdorpels. In nummer 54 ligt de klemtoon op het twee traveeën brede linker zijrisaliet, met op de begane grond een rechthoekige erker, op de eerste verdieping een drielicht en smeedijzeren balkonborstwering, en op de tweede verdieping een chute op de middenpenant. Nummer 56 is regelmatig opgebouwd, geritmeerd door oplopende, vlakke vensteromlijstingen met sluitsteen in de bovenbouw. Het accent ligt op de middenas door een balkon met gegroefde consoles en smeedijzeren borstwering, en een blinde attiek met postamenten vormt de bekroning. De oorspronkelijke inkomdeur in de rechtertravee werd in 1952 aangepast tot een venster. De zijgevels zijn opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband met een geknipte voeg, eveneens op een plint uit blauwe hardsteen. In nummer 54 tekent de traphal zich op beide verdiepingen af door getrapte drielichten. Het houten schrijnwerk van inkomdeuren en vensters met kleine roedeverdeling is bewaard of naar oorspronkelijk model vernieuwd. De smeedijzeren hekken van de voortuinafsluiting zijn verdwenen.

Volgens de bouwplannen beantwoordt de plattegrond van nummer 54 aan de klassieke typologie van het burgerhuis, volledig onderkelderd en ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom en traphal. Een enfilade van salon, eetkamer en veranda neemt de begane grond in, in de achterbouw geflankeerd door de keuken annex wc. De bovenverdiepingen bieden ruimte aan twee slaapkamers geflankeerd door een toiletkamer, een wc en badkamer op de eerste, een bergkast en achterkamer op de tweede verdieping. De plattegrond van nummer 56 huisvestte oorspronkelijk op het gelijkvloers kantoren in de voorbouw, berg- en werkplaatsen in de achterbouw. De bovenwoning, ontsloten door een afgescheiden inkom- en traphal in de rechtertravee, bestond op de eerste verdieping uit een eetkamer, keuken, badkamer en slaapkamer met terras, en op de tweede verdieping uit twee slaapkamers en een achterkamer. Bij de verbouwing van 1952 kreeg het pand een nieuwe inkom- en traphal ter hoogte van de open doorgang tussen beide panden. De drie bouwlagen werden heringedeeld tot appartementen met een L-vormige woon- en eetkamer, een keuken, badkamer en twee slaapkamers.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 961#6394 (nummers 54-56), 1275#4926 (nummer 54), 956#4814 en 957#2885 (nummer 56).

Auteurs :  Boulaich, Omkeltom
Datum  : 2021


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Samenstel in beaux-artsstijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307607 (Geraadpleegd op 20-06-2021)