erfgoedobject

Klooster van de vrije school Sint-Joris-Weert

bouwkundig element
ID: 307616   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307616

Beschrijving

Klooster van de vrije basisschool van Sint-Joris-Weert, gelegen op het perceel ten noorden van het oude gemeentehuis met gemeenteschool dat dienst deed tot in het interbellum. De kloosterwoning met aansluitende school werd opgericht begin 20ste eeuw, maar het uitzicht van het huidige klooster is het gevolg van een vergroting tijdens het interbellum.

Historiek

De zusters 'Dochters van Maria' van Overijse werden door pastoor Coninckx naar Sint-Joris-Weert gevraagd om er een vrije meisjesschool op te richten. In de winter van 1879-1880 werden de eerste lessen gegeven in de pastorie. Kort hierna verhuisde de school naar twee schuurtjes van landbouwer Goethals in de Pastoor Tilemansstraat. De zusters bleven er tot ze in 1903 teruggeroepen werden naar het moederhuis. Hierna nodigde pastoor Vermeiren de zusters annonciaden uit Huldenberg uit om deze taak over te nemen. In 1908 werd er een vrije school met klooster gebouwd, kadastraal geregistreerd in eigendom van Maria Van Assche en consoorten. Een vergroting van de school en het klooster werden kadastraal geregistreerd in 1927. Volgens het kadaster was de school eigendom van de Parochiale Werken der dekenij Overijse. In de zijgevel van de huidige kloosterwoning zijn nog sporen zichtbaar van de eerste woning van 1908 (zie gedichte muuropening en gele stenen in de lisenen). Ook bestaat er nog een prentkaart van de eerste school met klooster. De gevel van het klooster was voorzien van een centrale toegang met langs beide zijden een pseudo-Brugse travee uitlopend op een puntgeveltje. De voormalige schoolvleugel werd ingebouwd in latere uitbreidingen. Tot begin jaren 1980 bleven de zusters annonciaden instaan voor het onderwijs in deze vrije school. 

Beschrijving

Dubbelhuis op een verhoogde begane grond van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak (pannen). Baksteenbouw op een rechthoekige plattegrond met gebruik van gele steen voor de omlijstingen van de getoogde muuropeningen (vernieuwd schrijnwerk). De lijstgevel is voorzien van een centrale risaliet die bekroond wordt met een dakvenster onder zadeldak, met rondboogvenster. Boven de vleugeldeur is er een kleine niskapel eveneens omlijst met gele steen. De verdiepte velden worden bovenaan in de gevel afgelijnd met een tandlijst. In de zichtbare zijgevel worden de verdiepte velden herhaald. Centraal in de zijgevel zit één getoogde muuropening. Verder zijn er bouwsporen van gedichte muuropeningen van de eerste veel kleinere kloosterwoning uit begin 20ste eeuw zichtbaar evenals restanten van gele baksteen in de lisenen die de locatie van voormalige voor- en achtergevel aanduiden.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Oud-Heverlee, afdeling V (Sint-Joris-Weert), 1908/2 en 1927/7.
  • COECKELBERGH P. 2007: Lager onderwijs in de gemeente Oud-Heverlee: oprichting en evolutie van onze scholen (deel 1), Erfgoed Meerdael, April - mei - juni, 4-6.
  • COECKELBERGH P. e.a. 2018: Historische informatie verzameld door de Geschied- en Heemkundige Kring van Oud-Heverlee, onuitgegeven bron.

Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klooster van de vrije school Sint-Joris-Weert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307616 (Geraadpleegd op 23-02-2020)