erfgoedobject

Kasseiweg Bevekomsestraat

landschappelijk element
ID
307630
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307630

Beschrijving

In het gehucht Mollendaal gaat de Nieuwe Geldenaaksebaan over in de Bevekomsestraat die naar het zuiden loopt. Voorbij de splitsing met de Zwartehoekstraat gaat de asfaltbaan over in een kasseiweg. Het betreft een gemengde kasseiweg aangelegd in halfsteensverband met een afwisseling van porfier, Petit Granit en Tiense kwartsiet. De kasseiweg heeft een licht bolrond profiel en is afgezet met boordstenen in Petit Granit. Voorbij de bocht versmalt de kasseiweg plots van een ruime 4,5m naar 3m. De verbreding van het eerste deel van de weg dateert uit een latere periode en is herkenbaar aan het afwijkende kasseitype dat gebruikt werd om de extra meter op te vullen. De weg is langs weerszijden begrensd door langsgrachten en een groene berm en loopt tussen uitgestrekte akkers en weilanden. Het tracé van de kasseiweg is loodrecht tot aan de administratieve grens met het Waals gewest. Van op de weg zijn er weidse zichten op de omgeving.

Historisch wegtracé

De Bevekomsestraat maakt deel uit van de historische hoofdverbindingsweg tussen Leuven en Geldenaken of Jodoigne en wordt op de Villaretkaart vermeld als onderdeel van de ‘Grand Chemin’ die via Bevekom en over de verschillende dorpskouters zuidwaarts liep. Ter hoogte van Mollendaal passeerde de weg ook een boscomplex en de heide 'la Petite Bruyère'. In de Atlas der Buurtwegen komt de Bevekomsestraat overeen met Chemin nr 10 of de ‘Voie de Jodoigne’. Het wegtracé werd vermoedelijk in de tweede helft van de 19de eeuw verhard. Op de topografische kaart van 1865 wordt de Bevekomsestraat reeds als kasseiweg aangeduid. Deze weg vormde een belangrijke ontsluiting voor de akkers rond Mollendaal en voor enkele grote 18de-eeuwse boerderijen zoals La Misère. Toch zal de functie als doorgaande weg richting Geldenaken bepalend geweest zijn voor het verharden van deze route in functie van een betere toegankelijkheid en vlotter transport.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 10, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, kaartblad 32-6 (1865).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Bevekomsestraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307630 (Geraadpleegd op )