erfgoedobject

Kasseiweg Oude Geldenaaksebaan

landschappelijk element
ID
307633
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307633

Beschrijving

De Oude Geldenaaksebaan leidt van bij het gehucht Bet langs Mareveld zuidwaarts en gaat over in de Nieuwe Geldenaaksebaan richting Mollendaal. Het betreft een gemengde kasseiweg aangelegd in halfsteensverband met een afwisseling van porfier, Petit Granit en Tiense kwartsiet. De kasseiweg heeft een redelijk vlak profiel en werd recent heraangelegd en voorzien van riolering en afwateringsgoten. Op een beperkt aantal plaatsen zijn nog boordstenen in Petit Granit aanwezig. De kasseiweg wordt kort onderbroken en vervolgt als onverharde holle weg om bij het kruispunt met de Smisstraat weer over te gaan in een kasseiweg.

Historisch wegtracé

De Oude Geldenaaksebaan maakt deel uit van de historische hoofdverbindingsweg tussen Leuven en Geldenaken of Jodoigne die over de verschillende dorpskouters zuidwaarts liep. De weg sluit aan op de Nieuwe Geldenaaksebaan en de gekasseide Bevekomsestraat en is zo een onderdeel van de ‘Grand Chemin’ zoals vermeld op de Villaretkaart. Een niet gedateerde kaart duidt deze weg aan als ‘voetwegh’ van Geldenaken naar Leuven toen de weg duidelijk nog niet was verhard. Ook op een 17de-eeuwse kaart uit het kaartboek van de abdij van het Park te Heverlee wordt deze voetweg vermeld. Op de Vandermaelenkaart start de weg bij een kruispunt van wegen gemarkeerd door een boom en volgt telkens de rand van de opeenvolgende heuvels zoals de 'Pettens Berg' en 'Wynen Berg'. In de Atlas der Buurtwegen komt deze straat overeen met 'Chemin nr. 10' of de ‘Voie de Jodoigne’. In de loop van de 18de en 19de eeuw werden veel tot dan onverharde verbindingswegen gekasseid in functie van een beter rijcomfort. De Oude Geldenaaksebaan had in de 19de eeuw aan belang ingeboet ten voordele van de weg die door het centrum van Bierbeek passeerde en werd vermoedelijk pas gekasseid rond het midden van de 20ste eeuw. Het wegdeel dat toegang gaf tot de ontginningshoeve Bergenhof werd als eerste verhard. De rest van de weg deed enkel dienst als losweg voor de omliggende landbouwgronden en volgde pas in de jaren 1970 in functie van de toenemende bebouwing.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Verzameling Kaarten en plattegronden in handschrift. Reeks II, nr. 448: Plattegrond van gronden te Haasrode (gehuchten Dasseberg en Hespen­daal). Niet gedateerd, schaal 1:6575, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_00448_000/510_1600_000_00448_000_0_0002.jp2 en http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_00448_000/510_1600_000_00448_000_0_0003.jp2 (geraadpleegd op 18 november 2019).
  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Verzameling Kaarten en plattegronden in handschrift. Reeks II, nr. 8186: Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee, Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1: 7969, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0035.jp2 (geraadpleegd op 18 november 2019).
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 10, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-2 (1961).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Oude Geldenaaksebaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307633 (Geraadpleegd op )