erfgoedobject

Kasseiweg Speelpleinstraat

landschappelijk element
ID
307635
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307635

Beschrijving

De Speelpleinstraat takt af van de Oude Geldenaaksebaan en loopt tot in het centrum van Bierbeek. Het eerste deel van de weg is sterk ingesneden en gekasseid tot aan de sportterreinen. Deze holle weg is aangelegd met vrij regelmatige kasseien in halfsteensverband in porfier en Tiense kwartsiet. De weg is afgeboord met een rij kasseien die in de lengte zijn gelegd. Het wegprofiel is licht bolrond en slingert tussen steile bermen met gemengd hakhout. Op het plateau gaat de kasseiweg over in betontegels.

Historisch wegtracé

De weg vormt de historische verbinding tussen het gehucht ‘Meeren’ en het centrum van Bierbeek. Op de 18de- en 19de-eeuwse kaarten is te zien dat de weg langs de rand van de ‘Wynen Berg’ slingert en tussen de dorpsakkers. Op de Poppkaart wordt de weg aangeduid als ‘Blande straet’ als verbinding naar het gelijknamige dorp meer westwaarts, wat de functie van de weg als grotere verbindingsas tussen meerdere dorpen en gehuchten bevestigt. Een figuratieve kaart van 1784 vermeldt deze weg als de ‘lyckwegh van Bierbeeck naer Blanden’. Langs deze route werden de overledenen uit de omringende gehuchten die zelf geen kerk hadden naar de parochiekerk in Bierbeek vervoerd. Veel onverharde wegen werden in de loop van de 19de en 20ste eeuw van bestrating voorzien. De Speelpleinstraat werd als eenvoudige losweg pas laat gekasseid, vermoedelijk in functie van de toenemende bebouwing en de inrichting van de sportterreinen in de jaren 1960. De huidige naam is een recente verwijzing naar het recreatiedomein waar de weg langsloopt.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Verzameling Kaarten en plattegronden in handschrift. Reeks I, nr. 2249: Carte d'une partie du village de Blanden; dressée, le 20 août 1784, par C.-J. Everaert, géomètre juré, à l'occasion d'un procès entre les gens de loi et les habitants dudit village, d'une part, et les décimateurs de la paroisse, d'autre part., schaal 1:3143, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0002_000/510_0002_000_02249_000/510_0002_000_02249_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 18 november 2019).
  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Verzameling Kaarten en plattegronden in handschrift. Reeks II, nr. 448: Plattegrond van gronden te Bierbeek, tussen de kerk en het gehucht Mollendaal. Niet gedateerd, schaal 1:7006, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_00448_000/510_1600_000_00448_000_0_0002.jp2 (geraadpleegd op 18 november 2019).
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 5, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Topokaart 1961-1981: Topografische kaart van België, tweede basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1961-1981, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-2 (1961).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Speelpleinstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307635 (Geraadpleegd op )