erfgoedobject

Kasseiweg Langestraat

landschappelijk element
ID
307639
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307639

Beschrijving

De Langestraat slingert van bij de spoorlijn Leuven-Tienen zuidwaarts over het plateau richting Bremt en Benedenheide. Van op de weg zijn er open zichten op de landbouwgronden rondom. De weg is gekasseid met overwegend Tiense kwartsiet met zones porfier en Petit Granit. De kasseiweg heeft een licht bolrond profiel en is afgeboord met Tiense kwartsiet en Petit Granit. Het wegdeel bij de huizen is heraangelegd wat zich uit in een ander kasseitype en een meer regelmatig legverband. Op het plateau is er sterke spoorvorming en verzakking en vervaagt de kasseiweg tot een zandweg maar duikt weer op bij de afdaling van het plateau in de holle weg. Hier overweegt de Tiense kwartsiet en loopt de kasseiweg tussen taluds met boskers, eik en hakhout van hazelaar. De weg kruist nog twee onverharde wegen, de Steenstraat en de Wolfberg (buurtweg 61) waarna de weg een scherpe bocht maakt en aansluit op de hoofdbaan naar Bremt. De kasseiweg liep oorspronkelijk rechtdoor, het begin van de onverharde weg hier heeft nog restanten van kasseien.

Historisch wegtracé

In het 17de-eeuws kaartboek van de abdij van Park te Heverlee wordt de weg aangeduid als ‘Kaekel Driesch straet’ en vormt de administratieve grens met Lovenjoul die is aangeduid met enkele (grens)palen. Het vervolg van de weg is 'Die Breede Straet'. Op de 18de-eeuwse historische kaarten staat de weg als deel van twee parallelle tracés die vanuit Lovenjoul zuidwaarts leiden naar het gehucht ‘Groote Heyde’. Op de Poppkaart wordt deze weg aangeduid als Langestraat. De kasseiweg maakt deel uit van het historisch netwerk van wegen die de verschillende dorpen en gehuchten onderling met elkaar verbonden en daarbij vaak de uitgestrekte dorpsakkers doorkruisten. In de loop van de 18de en 19de eeuw werden veel tot dan onverharde verbindingswegen gekasseid in functie van een beter rijcomfort. De Langestraat blijft onverhard tot de jaren 1930 wanneer delen worden gekasseid in functie van de toenemende bebouwing. In de loop van de 20ste eeuw verliest deze route naar Benedenheide aan belang ten voordele van de parallelle weg die door het centrum van Bremt loopt. Daarom wordt de kasseiweg ter hoogte van Bremt met een bocht afgeleid naar deze hoofdweg. De rest van het traject blijft in gebruik als landbouw- en losweg.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Verzameling Kaarten en plattegronden in Handschrift. Reeks II, nr. 8186, Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1:8128, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0035.jp2  (geraadpleegd op 19/11/2019)
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-3 (1930).

 


Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 19-11-2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Langestraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307639 (Geraadpleegd op 25-06-2021)