erfgoedobject

Heropgebouwde burgerhuizen

bouwkundig element
ID
307648
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307648

Juridische gevolgen

Beschrijving

Wederopbouwpanden van het type ruimere burgerhuizen.

De panden werden in 1922 heropgebouwd in opdracht van de Gebroeders Vander Elst, eigenaars van de gelijknamige tabaksfabriek - sinds 1928 geïncorporeerd in de groep "Tabacofina" -, waarvan de achterin gelegen bedrijfsgebouwen stelselmatig werden uitgebreid tussen de Tiensevest en de Arnould Nobelstraat, en een eerste maal tijdens de Eerste Wereldoorlog werden geteisterd en herbouwd, een tweede maal tijdens de Tweede Wereldoorlog en deels vervangen door een nieuw fabriekscomplex naar plannen van architect F. Vandendael. Aan de Tiensevest vormen de woningen een monumentaal ensemble, samengesteld uit een drie bouwlagen hoog enkelhuis onder zadeldak en een breed, twee bouwlagen hoog pand onder masardebedaking, met toegang in de zijgevel via een poort aan de vest. Beeldbepalende wederopbouwarchitectuur in een expressieve combinatie van rode baksteen en blauwe hardsteen en getuigend van een fantasierijke interpretatie van de gotische en renaissancistische vormentaal. Typerende geleding door cordons en speklagen; toepassing van gevarieerde rond-, korf-, spitbogige en rechthoekige venstervormen en -omlijstingen; gelijkvloerse arcadestructuur met deelzuilen voorzien van loofwerkkapitelen; overhoekse en gebogen balkons, een twee bouwlagen hoge driezijdige erker en een overkragende gevelpartij op de bovenverdiepingen; hoger opgetrokken vensterpartij met gedecoreerde tuitgevel, een geajoureerde attiek en een of tweeledige dakvensters met pinakelelementen, boogfrontons en topstukken. Vrij sobere vormgeving voor de zijgevel. Brede, belendende rondboogpoort met geblokte rechtstanden en sierlijk gedetailleerd traliewerk.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 81374 (bouwvergunning 31.01.1922); dossier 78994 (bouwvergunning 06.10.1922).
  • UYTTERHOEVEN R. 1990: Leuven Weleer. Op de Westhelling en langs de Vesten, deel 6, Leuven, figuren 70a-71c.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heropgebouwde burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307648 (Geraadpleegd op 19-06-2021)