erfgoedobject

Heropgebouwd herenhuis

bouwkundig element
ID
307652
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307652

Juridische gevolgen

Beschrijving

Wederopbouwpand van het type herenhuis.

Het pand is op de bovenverdieping in een paneel 1921 gedateerd en werd door architect E. Goethals ontworpen als een breed, twee bouwlagen en zes traveeën tellend volume met enkelhuisopstand, onder zadelbedaking. Eclectische "wederopbouwstijl" met een fantasierijke, eigentijdse interpretatie van de traditionele en renaissancistische vormentaal. Onder meer door toepassing van een picturaal contrasterend materiaalgebruik, karakteristieke speklagen, boog- en hoekstenen, en uitwerking van de risalieten: de venstertravee als een gebroken tuitgevel met "Venetiaans" drielicht, de poorttravee met geblokte pilasters. Voorts typerende bow window, gestileerde en geometrische detailleringen in de ijzeren balkonleuningen, de paneelversiering en het decoratieve metselwerk op de borstweringen en in het fries onder de klassieke houten gevelaflijning.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79457 (bouwvergunning 28.10.1921).
  • UYTTERHOEVEN R. 1990: Leuven Weleer. Op de Westhelling en langs de Vesten, deel 6, Leuven, figuren 70a-71c.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heropgebouwd herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307652 (Geraadpleegd op 19-06-2021)