erfgoedobject

Kasseiweg Kauterhof

landschappelijk element
ID
307653
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307653

Beschrijving

De kasseiweg Kauterhof ligt in het verlengde van Hauthem en verbindt Sint-Katarina-Hauthem met Hoegaarden. De kasseihelling van meer dan 1 km lang heeft een redelijk vlak profiel en een gemengde samenstelling met rechthoekige kasseien in porfier en grès (?) in halfsteensverband. Gekasseide goten zorgen voor afwatering en de weg is afgeboord met brede boordstenen in Petit Granit. De kasseiweg heeft het karakter van een holle weg en loopt tussen taluds die dichter bij de dorpskern aan weerszijden beplant zijn met een rij zomerlindes.  

Historisch wegtracé

Op de 18de-eeuwse kaarten wordt de weg afgebeeld als deel van het uitgebreide wegennetwerk op het plateau tussen Meldert en Hoegaarden. Veel van deze wegen hadden een hol karakter en vaak ontstonden parallelle tracés in functie van een betere begaanbaarheid. Op de Poppkaart is er sprake van ‘Melderse Weg’ en Hougaerde straat’ en op de topografische kaart van 1873 is dit tracé duidelijk de hoofdverbinding tussen deze twee grote centra. Het belang van deze weg als transportroute blijkt ook uit het brede wegprofiel. Om erosie in de holle weg tegen te gaan en in functie van een verhoogd rijcomfort werd deze weg gekasseid in de loop van de 18de of 19de eeuw. Op de topografische kaart van 1864 is het tracé reeds verhard. De betonnen boordstenen werden later toegevoegd.

  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, buurtweg nr. 7, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
  • Topokaart 1860-1873: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, terreinopnames 1860-1873, uitgegeven door het Krijgsdepot tussen 1865-1880, schaal 1:20.000, originelen in het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1864) en 32-8 (1869).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Kauterhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307653 (Geraadpleegd op )