erfgoedobject

Kasseiweg Walestraat

landschappelijk element
ID
307655
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307655

Beschrijving

De Walestraat loopt van het noordwesten van Hoegaarden naar de grens met Wallonië tussen uitgestrekte akkers. Het centrale deel van de weg is gekasseid in Tiense kwartsiet in onregelmatig verband. De kasseiweg heeft een licht bolrond profiel en loopt tussen boordstenen van Petit Granit en Tiense kwartsiet. Waar de weg dieper is ingesneden, zijn er steile taluds met hakhout van onder andere es en zijn de kasseien overstoven ten gevolge van afspoeling van de wegbermen.

Historisch wegtracé

In het 17de-eeuwse kaartboek van de abdij van Park te Heverlee staat deze weg aangeduid als ‘straete van hoegarden naar melin’. De Kabinetskaart van de Ferraris toont een dicht netwerk van holle wegen die de kouters doorkruisen die zich uitstrekken tussen de beekvalleien van de Schoorbroekbeek en de Grote Gete. De weg vormde de hoofdverbinding tussen Hoegaarden en Melin en passeerde in de 19de eeuw een kruispunt gemarkeerd door l’ Arbre Madelaine. Dit traject liep parallel met de weg die langs de dorpskern van Nerm passeert en de beekvallei volgt. In de loop van de 18de en 19de eeuw werden veel tot dan onverharde verbindingswegen gekasseid in functie van een beter rijcomfort. Vooral in de holle wegen zorgde een verharding voor een betere begaanbaarheid. het centrale deel van de Waleweg werd gekasseid in de jaren 1920, de rest van de weg bleef lange tijd onverhard. De huidige kasseiweg vormt een relict van de historische verbindingsweg die nog steeds het natuurlijke reliëf volgt.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Kaarten en Plannen, reeks II, nr. 8186, Kaartboek van de abdij van Park te Heverlee (2). Joris Subil en Guillielmus Subil, beëdigde landmeters, gevestigd te Tienen, 1652-1663, schaal 1:9198, Cartesius [online], http://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_1600_000/510_1600_000_08186_000/510_1600_000_08186_000_0_0049.jp2 (geraadpleegd op 27/11/2019)
  • Villaretkaart 1745: Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, schaal 1:14.400, originelen berusten bij het Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), Chemise 292.
  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.
  • Popp 1842-1879: Atlas cadastral de Belgique par Philippe Christian Popp, schaal 1:1250, 1:2500, 1:5000, originelen berusten bij Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plannen, nr. 0381.
  • Vandermaelen 1846-1854: Carte topographique de la Belgique à l'échelle de 1 à 20.000 en 250 feuilles, dressée sous la direction de Ph. Vander Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, schaal 1:20.000, originelen berusten bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Kaarten en Plans, VDM II B.
  • Topokaart 1928-1950: Topografische kaart van België, eerste basiskaart, tweede uitgave, terreinopnames 1928-1950, schaal 1:20.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut, Kaartblad 32-7 (1927).

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasseiweg Walestraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307655 (Geraadpleegd op )